Cangen Merched y Wawr Tonysguboriau
Croeso i gangen Merched y Wawr Tonysguboriau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eluned Davies-Scott

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dysgwr y Flwyddyn gyda changen Tonysguboriau

Am noson arbennig i ddathlu cyfraniad ein Dysgu Cymraeg / Learn Welsh yn cangen Merched y Wawr Tonysguboriau wythnos diwetha’. Anrhydedd oedd cael gwrando ar brwdfrydedd Fiona Collins dysgwr y  …Darllen mwy  »

Cangen Tonysguboriau yn dathlu Shwmae Su’mae

Judi Davies, ‘dysgwr disglair’ y gangen fu’n cael ei holi gan Garry Owen ar y radio ar ddiwrnod Shwmae Su’mae.  Dysgwr y Flwyddyn Fiona Collins yn siarad gyda rhai o’r  …Darllen mwy  »

Y Garth a Tonysguboriau yn dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae

Dyma Merched Capel Efail Isaf sydd hefyd yn aelodau o ganghennau Y Garth a Tonysguboriau yng nghwmni dysgwyr yn Caffi Yr Hen Lyfrgell Porth y bore yma.

Noson yng Nghwmni Helen Prosser a’r Parchedig Rosa Hunt

‘Shw’mae’ neu ‘Sumae’? – Dyna oedd y cwestiwn ofynnodd Helen Prosser i Gangen Tonysuboriau. Gan fod ‘gogs’ a ‘hwntws’ yn ein plith roedd y ddau yn yr ymatebion gafodd! Cawsom  …Darllen mwy  »

Swper Dathlu’r Aur Cangen Tonysguboriau

Dyma ddau lun o aelodau cangen Tonysguboriau yn cael swper dathlu’r aur. Merle a Brenda sy’n torri’r gacen – nhw oedd y rhai cyntaf i sefydlu’r gangen.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tonysguboriau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Awst

 • Cangen Tonysguboriau
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Y Pafiliwn, Tonysguboriau
  7.30 3ydd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18fed - ’Beth yw’r haf i mi ?’ (cyfraniad gan ein aelodau o’u hoff ddigwyddiad yn ystod yr haf) Hefyd cynhelir ein cyfarfod blynyddol yn ystod y cyfarfod
  Hydref 16eg - ‘Shwmae’ Noson o hwyl gyda Helen Prosser
  * Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol MYW * Gartholwg
  Tachwedd 27ain - Branwen Roberts ‘Gofalu am wisgoedd Palas Llys Hampton’
  Ragfyr 18fed - Haf Weighton, artist tecstilau, ‘Paent, print a pwythau’

  Rhaglen 2020
  Ionawr 15fed - Cinio dathlu’r Hen Galan
  Chwefror 27ain - Mike Ebbsworth, hyfforddwr Pilates, yn ein dysgu i gadw’n ystwyth (nodwch fod y cyfarfod yma ar Nos Iau yn Café 50 Canolfan Gymunedol Pont-y-clun)
  Mawrth 18fed - Ruth Davies ‘Ailgylchu creadigol’
  Ebrill 22ain - Gwawr Evans, dietegydd ‘Bwyta’n iach’
  Mai 20fed - Edwin Evans ‘Olew yn y gwaed’
  Mehefin 10fed - Dean Powell yn ein tywys o amgylch Neuadd Gild Llantrisant
  Gorfennaf 15fed - Cinio haf


 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eluned Davies-Scott
  mailscott@btinternet.com
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249