Cangen Merched y Wawr Trawsfynydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Trawsfynydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sharon Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Trawsfynydd
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: YMCA
7.30 3ydd Nos Iau y mis

2019
Medi 19 - De Affrica - Nans Rowlands
Hydref 17 - Noson yng nghwmni Eirian Thomas - Brithdir
Tachwedd 21 - Gwella drwy egni reici - Gwen Lloyd Corris
Rhagfyr 17 - Gwasanaeth Merched y Wawr y Sir ym moreia Capel y Fro

2020
Ionawr 16 - Dathlu'r Hen galan
Chwefror 20 - Dominos
Mawrth 19 - Dathlu Gŵyl Dewi
Ebrill 16 - Noson hwyliog yng nghwmni Hedd Bleddyn Llanbrynmair
Mai 21 - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 20 - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sharon Jones
Bro Dawel, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 SP
01766 540 428
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883