Cangen Merched y Wawr Treboeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Treboeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elizabeth Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ail gyfarfod Cangen Treboeth

Dyma ail gyfarfod Cangen Treboeth yn yr awyr agored ac fel y tro cyntaf fe fuon ni’n ffodus iawn i gael tywydd sych a heulog. Fe gwrddon ni prynhawn Gwener diwethaf tu  …Darllen mwy  »

Grwp Cerdded Camu Mlan Gorllewin Morgannwg

Dyma dri llun o’r daith gerdded heddiw ar y llwybr ger Cronfa Ddwr Felindre y cyntaf ers mis Chwefror.  Roedd 16 o aelodau yno ac yn glynu at y rheolau  …Darllen mwy  »

Cangen Treboeth yn cwrdd am y tro cyntaf

  Dyma ni wedi cael ein cyfarfod cyntaf prynhawn ddoe y 9fed o Fedi yng ngardd Denise, ein Trysorydd. Dechreuodd y dydd yn gymylog ond erbyn i ni gwrdd am 2  …Darllen mwy  »

Rhai o ganghennau Gorllewin Morgannwg ar daith!

Taith gerdded heddiw i lawr i’r Bae yng Nghaerdydd a draw dros yr argae cyn cael cinio a mynd nol ar y trên i Dregwyr. Eistedd ar y crocodeil mawr  …Darllen mwy  »
Cangen Treboeth
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Neuadd Gymunedol Treboeth
7.00 2il Nos Wener y mis
Medi 13 Ymaelodi a thrafodaeth am y rhaglen. 2 pm
Hydref 11 Patagonia - dan ofal Caroline Parry ac Isaias E. Grandis. 2pm
Tachwedd 15 Siwan - Mair Evans
Tachwedd 8 - Y Cwis Hwyl Cenedlaethol
Ionawr 10 Atgofion am 1970
Dathlu’r aur 2020
Chwefror 14 Cymdeithas Calon lân - Geraint Williams a John Walters
Mawrth 13 Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 17 “ Celf Calon” - Betsan Evans
Mai 15 Cyfarfod blynyddol
Mehefin - Dathlu’r Aur.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Morgan
3 Central Buildings, Heol Cwm Lefel, Brynhyfryd, Abertawe SA5 9DZ
01792 652 528
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249