Cangen Merched y Wawr Treboeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Treboeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elizabeth Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Treboeth

Daeth deg o aelodau Merched y Wawr Treboeth at ei gilydd prynhawn Gwener diwethaf yng ngardd hyfryd un o’r aelodau, Denise. Roedd y tywydd yn braf ac yn heulog ac fe gafwtd amser da yn dala lan â’r newyddion ac yn falch bod pawb yn iawn. Cafwyd trafodaeth am ein cyfarfodydd dros y misoedd nesa gan obeithio am dywydd sych er mwyn i ni gwrdd tu allan.

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Treboeth
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: Neuadd Gymunedol Treboeth
  7.00 2il Nos Wener y mis
  Medi 13 Ymaelodi a thrafodaeth am y rhaglen. 2 pm
  Hydref 11 Patagonia - dan ofal Caroline Parry ac Isaias E. Grandis. 2pm
  Tachwedd 15 Siwan - Mair Evans
  Tachwedd 8 - Y Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Ionawr 10 Atgofion am 1970
  Dathlu’r aur 2020
  Chwefror 14 Cymdeithas Calon lân - Geraint Williams a John Walters
  Mawrth 13 Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 17 “ Celf Calon” - Betsan Evans
  Mai 15 Cyfarfod blynyddol
  Mehefin - Dathlu’r Aur.
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Morgan
  3 Central Buildings, Heol Cwm Lefel, Brynhyfryd, Abertawe SA5 9DZ
  01792 652 528
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249