Cangen Merched y Wawr Trefdraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Trefdraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon Wiliams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Trefdraeth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Trefdraeth yn cloi gweithgareddau’r tymor

Merched y Wawr Trefdraeth yn cloi gweithgareddau’r tymor yn ymweld â’r “Cartws” a’r Abaty yn Llandudoch. Wedi cael ein tywys gan Nia Siggins o’r Cartws. Cafwyd pryd o fwyd yno  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Man cyfarfod : Festri Capel Bethlehem, Trefdraeth – 7.30.y.h.
  Rhaglen
  2019
  Medi 10fed - Taith gerdded - Casglu sbwriel Traeth Mawr
  Medi 27ain - Cyfarfod Blynyddol - Swper ac adloniant
  Hydref 1af – Cris Tomos, Cyngor Sir Penfro - AIl gylchu
  Hydref 11eg - Pwyllgor Rhanbarth, Ffynnon Groes, Capel Ebeneser.
  Hydref 15fed - Gwahoddiad wrth Gangen DInas - Hefyn Wyn
  Tachwedd 5ed - Tmweld a siop ffasiwn Cleos, Aberteifi
  Rhagfyr 3ydd - Coginio gyda Mandy Phillips
  Rhagfyr – Dathlu’r Nadolig yng nghwmni’r Clwb Cinio

  2020
  Ionawr 7fed – Noson Gymdeithasol
  Chwefror 4ydd - Delun GIbby Gwisgoedd yr oesoedd
  Chwefror 10fed - Pwyllgor Rhanbarth - Beca, Festri Nebo
  Mawrth 1af – Dydd Gŵyl Dewi – Oedfa foreol, cinio yn dilyn
  Ebrill 2ail - Cyfarfod Blynyddol
  Ebrill 20fed - Pwyllgor Rhanbarth, Dinas, Festri Tabor
  Mai – Taith ddirgel.

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhiannon Williams
  Cysgod y Garn, Ffordd Bedd Morus, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 OQY
  01239 820 792
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730