Cangen Merched y Wawr Treforys
Croeso i gangen Merched y Wawr Treforys. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Linda Gimblett

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Treforys
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Neuadd y Gymuned, Capel Tabernacl Cwmrhydyceirw
7.00 2il Nos Wener y mis


Medi 13 Ymaelodi a chymdeithasu
Hydref 11 Hwyl y dawnsio gwerin- Eleri Griffiths
Tachwedd 8 Cwis hwyl Cenedlaethol, New Lodge Gorseinon 7 - 9 ynghyd â bwffe
Rhagfyr - Cinio Nadolig y gangen

2020
Ionawr 10 Sôn am waith yr RNLI gyda Siân Moran
Chwefror 14 Noson yng nghwmni Helen Flynn
Mawrth - Cinio Gŵyl Dewi ynghyd â changen Treboeth
Ebrill 3 Cyfarfod blynyddol y gangen
Mai Noson gerddorol yng nghwmni disgyblion Ysgol Gymraeg Lônlas sy’n dathlu 70 mlynedd eleni oddi ar agoriad yr ysgol. Aldwyth yn cyflwyno rhodd o’r gangen i’r ysgol
Mehefin Trip y gangen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Linda Gimblett
Bryntawe, 38 Plas Cadwgan Rd., Ynystawe, Abertawe SA6 5AG
01792 535 212
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249