Cangen Merched y Wawr Tregaron
Croeso i gangen Merched y Wawr Tregaron. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Morgan a Mared Rand Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson ‘Gwisgo’r Gwestai’ Cangen Tregaron

Rhai lluniau o noson “Gwisgo’r Gwestai” a gynhaliwyd yn y Gangen yn Nhregaron yn ddiweddar. Cafodd pob Stryd yn y dre £20 i wario mewn siop elusen er mwyn gwisgo  …Darllen mwy  »

Cinio Blynyddol Cangen Tregaron

Noson hwyliog iawn neithiwr yn ein cinio blynyddol. Diolch i Ben Lake – Ceredigion am fod yn ŵr gwadd, i Y Ffarmers am y bwyd blasus, i’r swyddogion a’r pwyllgor  …Darllen mwy  »

Taith Ddirgel Cangen Tregaron

Bu aelodau Cangen Tregaron ar daith ddirgel i baentio gwaith serameg yn ‘Blue Island Ceramics’ yna swper hyfryd yng Ngwesty yr Hafod. Diwrnod llawn hwyl, sbort a chwerthin gyda cwmni  …Darllen mwy  »

Yoga gyda Sue Jones Davies

Noson ymlaciol yn Nhregaron lle bu Sue Jones Davies yn gwneud yoga gyda’r aelodau. Pawb wedi mwynhau a wedi cael noson dda o gwsg yn dilyn y sesiwn!  

Cangen Tregaron yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bu aelodau cangen Tregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni cangen Bronant a’r cylch a grŵp y dysgwyr.

Beiciau Gwaed Cymru yn Ymweld â Changen Tregaron

Noson ddiddorol iawn yng nghwmni Graham Jones, Beiciau Gwaed Cymru. Agoriad llygaid i’r gwaith holl bwysig mae’r elusen yma yn ei wneud. Diolch i Graham a’r criw. Ambell i aelod,  …Darllen mwy  »

Cinio Blynyddol Cangen Tregaron

Bu noson hwyliog yng Nghinio Blynyddol Cangen Tregaron yn ‘Sgubor Teile nos Sadwrn. Diolch yn fawr i Elin Jones, Llywydd y Cynulliad am fod yn wraig wadd ac i ‘Sgubor  …Darllen mwy  »

Coginio Nadolig

Bu aelodau Cangen Tregaron yn mwynhau coginio Nadolig gyda Eleri Hughes a Helen McNulty nos Fercher y 5ed o Ragfyr. Bwyd bendigedig, tips da ar gyfer paratoi bwyd ar gyfer  …Darllen mwy  »

Gwers Iwcalili

Noson o adloniant, hwyl a sbri yng nghwmni Y Pictons, Ysgol Henry Richard. Pawb wedi mwynhau dysgu chwarae yr iwcalili. Diolch i Iwan ac Enfys a’r disgyblion!  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregaron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Tregaron -Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd Goffa Tregaron 7.30

  Rhaglen 2019 - 2020

  2019
  Hydref 2ail - Noson agoriadol yng nghwmni Cor Cadri-gan
  Hydref 31ain - Gwasanaeth Diolchgarwch - Bryntirion 1.30 y.p.
  Tachwedd 6ed - Ymweld a'r Llyfrgell ac Archifdy yn Aberystwyth. Pryd o fwyd yn Byrgyr i ddilyn
  Rhagfyr 4ydd - Noson yng nghwmni Mrs Glenys Morgan, Trefnu blodau ar gyfer y Nadolig

  2020
  Ionawr 11eg - Cinio blynyddol yn y Ffarmers, Llangihangel y Creuddyn am 7y.h.
  Chwefror 5ed - "Gwiago'r Gwestai"
  Mawrth 4ydd - Cawl Gŵyl Ddewi yn y Neuadd yng nghwmni Mr a Mrs Wyn Melville Jones
  Ebrill 1af - Blwyddyn yn yr ardd yng Nhgwmni Mr Huw Williams
  Mai 6ed - Noson agored yng nghwmni Mrs Ela Jones, Ysbyty Ifan Meistress y Gwisgoedd Gorsedd Beirdd Cymru
  Mehefin 13eg - Trip Blynyddol
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mared Rand Jones
  Y Gelli, Pentre Isa, Tregaron, Ceredigion SY25 6ND
  01974 298 374
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285