Cangen Merched y Wawr Tregarth
Croeso i gangen Merched y Wawr Tregarth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Alison Carden

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Tregarth yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau cangen Tregarth, rhanbarth Arfon, yn cefnogi Prosiect Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr yn ddiweddar drwy gasglu sbwriel o amgylch yr ardal.

Cangen Tregarth yn Casglu Sbwriel

Dyma aelodau cangen Tregarth, rhanbarth Arfon yn brysur yn casglu sbwriel i gefnogi Prosiect y Llywydd Cenedlaethol. Bwriad y Prosiect ydy casglu dros 6,000 o fagiau sbwriel ledled Cymru.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregarth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Cangen Tregarth
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Festri Capel Shiloh
7.30 Nos Lun 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Alison Carden
21 Erw Las, Bethesda, Bangor LL57 3NN
01248 600 946
Officer Photo
Llywydd:
Glenda Jones
1 Lôn Ffrwd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LG
01248 351 913
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Janet Roberts
Bryn Afon, Lôn Sydney, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET
01286 669 066
Officer Photo
Trysorydd:
Alison Carden
21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
01248 600 946
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883