Cangen Merched y Wawr Tywyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Tywyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Catherine John

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bawb i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tywyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Tywyn
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Festri Capel Ebeneser
2.00 Prynhawn Gwener cyntaf y mis

Hydref 5
Bet huws 'Hunaniaeth'

Tachwedd 2
Carys Edwards 'Gwnyn a'i Gynnyrch'

Rhagfyr 7
Cinio Nadolig

Ionawr 11
Dr Sue Wolf 'Bywyd gwyllt yngf Nghymru'

Chwefror 1
Kelly Pugh 'Paramedig'

Mawrth 8
Plant Ysgol Penybryn

Ebrill 5
Elin Angharad 'Gwaith Lledr'

Mai 3
Cyfarfod Blynyddol

 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mrs Catherine John
  Hafan Deg, 9 Ffordd Cadfan, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EF
  01654 710 286
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883