Cangen Merched y Wawr Tywyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Tywyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Catherine John

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bawb i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tywyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Tywyn
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Festri Capel Ebeneser
2.00 Prynhawn Gwener cyntaf y mis

Hydref 5
Bet huws 'Hunaniaeth'

Tachwedd 2
Carys Edwards 'Gwnyn a'i Gynnyrch'

Rhagfyr 7
Cinio Nadolig

Ionawr 11
Dr Sue Wolf 'Bywyd gwyllt yngf Nghymru'

Chwefror 1
Kelly Pugh 'Paramedig'

Mawrth 8
Plant Ysgol Penybryn

Ebrill 5
Elin Angharad 'Gwaith Lledr'

Mai 3
Cyfarfod Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mrs Catherine John
Hafan Deg, 9 Ffordd Cadfan, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EF
01654 710 286
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883