Cangen Merched y Wawr Waunfawr
Croeso i gangen Merched y Wawr Waunfawr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Heulwen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Waunfawr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Waunfawr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Waunfawr
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Canolfan Waunfawr
7.30 4ydd nos Iau y mis

Rhaglen 2019
Medi 24 - Croesawu ac ymaelodi
Hydref 24 - Noson 'Bodyshop' gyda Delyth
Tachwedd 28 - Cinio Nadolig yn Mron Menai, Caernarfon

2020
Ionawr 23 - Noson yng nghwmni awdur
Chwefror 27 - Dathlu Gŵyl Ddewi yn nhafarn y 'Snowdonia Park'
Mawrth 26 - Hanes Parc Cenedlaethol Eryri - Aled Taylor
Ebrill 23 - Noson gyda Sonia Williams, sterilydd lliw a dillad
Mai - Dim cyfarfod - gwylia hanner tymor
Mehefin 25 - Taith Haf i Lanberis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Owen
Glyn Awel, Waunfawr, Caernarfon, Gwyned, LL55 4YY
01286 650 388
Officer Photo
Llywydd:
Gwyneth Jones
Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
01248 670 312
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Alison Carden
21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
01248 600 946
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883