Cangen Merched y Wawr Y Bala
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Bala. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Haf Greene

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Newyddion Cangen Y Bala

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd cystadleuaeth ar gyfer ein holl aelodau . Roedd 4 tasg wedi eu gosod -cwbwlhau Limerig ,brawddeg or gair Nadolig , cerdd acrostig ENFYS a cheisio cael  …Darllen mwy  »

Cangen Y Bala yn ail gyfarfod

‘Wele’n cychwyn dair ar ddeg O Ferched y Wawr ar bnawn teg’ ( gyda Ymddiheuriadau i Ceiriog) Cynhaliwyd ein gweithgaredd MYW cyntaf ar gyfer 2020-2021 gyda thaith gerdded  hamddenol ar  …Darllen mwy  »

Cangen y Bala yng Ngahnolfan Byd Mari Jones

Rhai o aelodau Merched y Wawr Cangen y Bala gyda’u coeden yng Nghanolfan Byd Mari Jones yn Llanycil. Gwyneth Jones, Haf Greene, Gwennan Jones, Buddug Parry, Kathleen Davies, Menna Rowlands  …Darllen mwy  »

Cangen y Bala yn brysur yn y Ffair Aeaf

Cangen Y Bala Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol. Lisa Jones. Kathleen Davies, Llywydd y Gangen. Annest Smith. Gwyneth Jones.Buddug Parry. Catrin Lewis.

Cangen y Bala yn Casglu Sbwriel

Dyma lun hyfryd o aelodau Merched y Wawr, cangen y Bala, rhanbarth Meirionnydd a fuodd yn brysur yn casglu sbwriel o amgylch Llyn Tegid yn ddiweddar fel rhan o Brosiect  …Darllen mwy  »

Cangen Y Bala yn dathlu’r Nadolig

Daeth nifer o aelodau o gangen Y Bala i fwynhau cinio Nadolig cynnar ym mwyty Gorwelion brynhawn Iau y 26ain o Dachwedd.
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

 • Cangen Y Bala
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Canolfan Bro Tegid
  7.15 Nos Iau olaf y mis

  2019
  Medi 26 - Cyfarfod agoriadol gyda Arfon a Lleucu Williams
  Hydref 24 - "Merched" Gwaith a hamdden
  Tachwedd 28 - Cinio Nadolig yn "Plas yn Dre" - Gwraig wadd - Meirwen Lloyd

  2020
  Ionawr 30 - Crefftau gyda Mari Gwent
  Chwefror 27 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Meilir Williams
  Mawrth 26 - Ffion Hughes - Cyfoeth Naturiol Cymru
  Ebrill 30 - Coginio gyda Wendy Jones, Brynllech
  Mai 21 - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 25 - Gwibdaith
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Haf Greene
  Nantyr, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7RY
  01678 521 512
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883