Cangen Merched y Wawr Y Bala
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Bala. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Haf Greene

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Bala yn ail gyfarfod

‘Wele’n cychwyn dair ar ddeg

O Ferched y Wawr ar bnawn teg’

( gyda Ymddiheuriadau i Ceiriog)

Cynhaliwyd ein gweithgaredd MYW cyntaf ar gyfer 2020-2021 gyda thaith gerdded  hamddenol ar hyd Llwybr Llyn Tegid gan orffen gyda paned yn eistedd tu allan i Caffi Woods. ‘Roedd yn ddiwrnod hyfryd a sych ac roedd lliwiau yr Hydref yn ogoneddus a Llyn Tegid mor llonydd. Braf oedd cael cyfarfod a bod yng nghwmni ein gilydd unwaith gyda chyfle i gael sgwrs a rhoi’ r byd yn ei le gan gadw pellter wrth gwrs

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

 • Cangen Y Bala
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Canolfan Bro Tegid
  7.15 Nos Iau olaf y mis

  2019
  Medi 26 - Cyfarfod agoriadol gyda Arfon a Lleucu Williams
  Hydref 24 - "Merched" Gwaith a hamdden
  Tachwedd 28 - Cinio Nadolig yn "Plas yn Dre" - Gwraig wadd - Meirwen Lloyd

  2020
  Ionawr 30 - Crefftau gyda Mari Gwent
  Chwefror 27 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Meilir Williams
  Mawrth 26 - Ffion Hughes - Cyfoeth Naturiol Cymru
  Ebrill 30 - Coginio gyda Wendy Jones, Brynllech
  Mai 21 - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 25 - Gwibdaith

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Haf Greene
  Nantyr, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7RY
  01678 521 512
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883