Cangen Merched y Wawr Y Bala
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Bala. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Haf Greene

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Newyddion Cangen Y Bala

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd cystadleuaeth ar gyfer ein holl aelodau . Roedd 4 tasg wedi eu gosod -cwbwlhau Limerig ,brawddeg or gair Nadolig , cerdd acrostig ENFYS a cheisio cael hyd ir priod ddulliau /dywediadau o’r cliwiau gweledol

Diolch i Ian Lloyd Hughes am eu beirniadu ac i bawb fu’n cystadlu  .Mae’r canlyniadau a’r  feirniadaeth yn yr atodiad .Mae croeso i unrhyw Gangen arall gael copi o’r cystadlaethau os dymunant

Cliciwch yma

Bu tair aelod i gystadlu yn y Ffair Aeaf rhithiol sef Kathleen Davies ,Buddug Parry a Lisa Jones.Daeth Lisa Jones  yn fuddugol yn y gystadleuaeth Gosod Blodau. Llongyfarchiadau mawr iddi.

Ein gweithgaredd mis Rhagfyr oedd llenwi a rhannu basged Codi Calon  llawn nwyddau cartref ac eraill  ar gyfer pob aelod. Gweler llun yr atodiad . Dosbarthwyd y basgedi gan y pwyllgor ac roedd hyn yn gyfle i allu gynnal sgwrs tu allan gyda’n holl aelodau i’w sicrhau ein bod yn meddwl am ein gilydd dros y cyfnod yma yn enwedig gan nad ydym yn gallu cyfarfod  i gael cinio Nadfolig fel yn arferol

Gan ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda ichi

Meri (ar ran Cangen MYW Y Bala)

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

 • Cangen Y Bala
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Canolfan Bro Tegid
  7.15 Nos Iau olaf y mis

  2019
  Medi 26 - Cyfarfod agoriadol gyda Arfon a Lleucu Williams
  Hydref 24 - "Merched" Gwaith a hamdden
  Tachwedd 28 - Cinio Nadolig yn "Plas yn Dre" - Gwraig wadd - Meirwen Lloyd

  2020
  Ionawr 30 - Crefftau gyda Mari Gwent
  Chwefror 27 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Meilir Williams
  Mawrth 26 - Ffion Hughes - Cyfoeth Naturiol Cymru
  Ebrill 30 - Coginio gyda Wendy Jones, Brynllech
  Mai 21 - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 25 - Gwibdaith
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Haf Greene
  Nantyr, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7RY
  01678 521 512
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883