Cangen Merched y Wawr Y Fali
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Fali. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Huws

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Fali yn Casglu Sbwriel

Wedi cael benthyg offer arbennig gan fudiad Cadw Cymru’n Daclus, aeth naw o aelodau’r Fali i gasglu sbwriel o gwmpas y pentref. Cawsom ddiwrnod rhyfeddol o bleserus yn cerdded ac  …Darllen mwy  »

Cangen Y Fali yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau cangen Y Fali, rhanbarth Môn yn casglu sbwriel o amgylch yr ardal yn ddiweddar yn rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol o gaslgu dros 6,000 o fagiau ledled  …Darllen mwy  »

Y Fali yn Dathlu 40ain

Yn Gorffennaf 2019, cynhaliwyd cyfarfod arbennig iawn ym mwyty’r Black Lion, Llanfaethlu i ddathlu penblwydd cangen Y Fali yn 40 oed. Pleser mawr oedd dod at ein gilydd am de prynhawn  …Darllen mwy  »

Aelodau’r Fali yng Nghystadleuaeth Bowlio Deg

Dyma ddau ffotograff o aelodau’r Fali yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Bowlio Deg y mudiad ar Ionawr 22ain.  

Cangen y Fali yng Nghanolfan Bwyd Bodnant

Bu aelodau Merched y Wawr cangen Y Fali, Ynys Mon yng Nghanolfan Bwyd Bodnant ar y 7fed o Orffennaf.

Arddangosfa Sioe Llanelwedd yn Oriel Môn

Cangen y Fali yn Ymweld ag Oriel Môn Bu nifer o aelodau Môn yn paratoi arddangosfa Celf a Chrefft ar gyfer Sioe Llanelwedd 2014, a bellach mae’r cynnyrch yn cael  …Darllen mwy  »

Mwynhau yng ngweithgareddau Rhanbarth Môn

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Gorffennaf

 • Cangen Y Fali
  Rhanbarth Môn
  Man Cyfarfod: Neuadd Capel Tabor
  7.30 Nos Lun 1af y mis

  2019
  Medi 2 - Pils, Peils a Crîm - Bywyd a Gwaith Fferfyllydd
  Hydref 7 - Ann Jones - Clytwaith Edrica Huws
  Tachwedd 4 - Margaret Jones - Crefftau'r Nadolig
  Rhagfyr 2 - Swper Nadolig - Clwb Golff Rhosneigr

  2020
  Ionawr 6 - Gyrfa Chwilen - Gwyneth Hewitson
  Chwefror 3 - Eluned Jones - Marmor Mona
  Mawrth 2 - Dathlu Gŵyl Ddewi gydag Aled Hughes (BBC)
  Ebrill 6 - Cyfarfod Clwstwr - Trysorau Tŷ ni
  Mai 4 - Bethan Wyn Jones - Hen wraig Bryn Canaid
  Mehefin 1 - Trefnu Rhaglen 2020-2021
  Gorffennaf - Trip
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Huws
  Penmorfa, 9 FforddPendyffryn, Y Fali, Ynys Môn LL65 3DY
  01407 740 091
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gladys Pritchard
  Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
  01407 726 090
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Roberts
  Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
  01407 810 658
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883