Cangen Merched y Wawr Foel a Llangadfan
Croeso i gangen Merched y Wawr Foel a Llangadfan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Olwen Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Trip Diwedd Tymor Y Foel a Llangadfan

Bu aelodau cangen Y Foel a Llangadfan ar eu trip diwedd tymor i Bont y Tŵr yn Rhuthun eleni. Cafwyd noson braf mewn lleoliad bendigedig yng nghwmni difyr cangen Llanerfyl.

Y Foel a Llangadfan yn Casglu Sbwriel

Mae canghennau Merched y Wawr ar draws Cymru’n cymryd rhan ym mhrosiect y Llywydd eleni drwy gasglu sbwriel o amgylch ardaloedd leol. Bwriad prosiect Meirwen Lloyd ydy casglu hyd at  …Darllen mwy  »

Cangen Y Foel a Llangadfan yn Derbyn Tystysgrif am eu Rhaglen

Llongyfarchiadau i Gangen Y Foel a Llangadfan am dderbyn tystysgrif am eu rhaglen. Dyma lun o Nerys Smith ag Olwen Roberts (yr ysgrifenyddion) gyda Catrin Hughes (yr argraffydd).

Cangen Y Foel

Detholiad o luniau Cangen Y Foel

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Foel a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Gorffennaf

 • Cangen Y Foel a’r Cylch
  Rhanbarth Maldwyn Powys
  Man Cyfarfod: Canolfan Dyffryn Banw
  7.30 Nos Iau 1af y mis

  2019
  Medi 5 - Ychydig o hanes gyda Buddug Bates
  Hydref 6 - Te prynhawn i Ddathlu'r Aur yn y Dyffryn
  Tachwedd 7 - Nadolig drwy Grefft Marian James
  Rhagfyr 5 - Swper Nadolig yn y Dyffryn

  2020
  Ionawr 9 - Gemau Bwrdd gyda Olwen a Nerys
  Chwefror 6 - Galwedigaeth nyrs - Gwenan Davies
  Mawrth 5 - Dathlu Gŵyl Dewis Mamwlad - Merched dylanwadol Cymru - Beryl Griffiths
  Ebrill 2 - Arlunydd Argraffu a thecstiliau - Elin Vaughan Crowley, Blaenplwyf
  Mai 7 - Gwaith Ffelt Gill Jenkinson, Llettymawr
  Mai 16 - Gwy Haf
  Mehefin 4 - Arlunydd Dyfrlliw - Catrin Manon
  Gorffennaf 2 - Taith Ddirgel
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifenyddion:
  Nerys Smith a Olwen Roberts
  Maesdderwen, Llangadfan, Trallwng, Powys, SY21 0PU
  01938 820 478
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nelian Richards
  Ger-y-Parc, Dolerw Park Drive, Y Drenewydd, Powys SY16 2BA
  01686 627 410
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delma Thomas
  Preseli, Stryd y Capel, Caersws, Powys SY17 5ED
  01686 688 538
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Meira Evans
  Gesail Ddu, Foel, Trallwng, Powys SY21 ONZ
  01938 820 120
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  01678 521 883