Cangen Merched y Wawr Y Garreg Wen
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Garreg Wen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marlene Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Garreg Wen yn cyfarfod

Dyma lun o Ferched y Wawr y Garreg Wen, Ffostrasol yn mwynhau clonc a choffi yn yr haul.

Digwyddiadau Cangen y Garreg Wen, Ffostrasol 2019

Dyma rhai lluniau o ddigwyddiadau y Garreg Wen, Ffostrasol ers Medi 2019. 1 – Ymwelias a’r Egin yng Nghaerfyrddin. 2 – Caglu sbwriel yn FFostrasol 3 – Cyflwyno’r CD Can  …Darllen mwy  »

Cangen Y Garreg Wen yn cyflwyn CD Cân y Gân

Aeth aelodau’r gangen i gyflwyno CD Cân y Gân i gartref henoed Henllan, Llandysul.

Cangen Y Garreg Wen yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau’r gangen yn casglu sbwriel o gwmpas Ffostrasol ar gyfer prosiect y Llywydd o gasglu 6000 o fagiau sbwriel o gwmpas Cymru.

Cangen Y Garreg Wen yn ymwled ar Egin

Bu aelodau’r gangen yn ymweld a’r Egin yng Nghaerfyrddin.

Cyflwyno Rhoddion i Uned Gemotherapi

Bu aelodau Merched y Wawr, cangen Y Garreg Wen yn Ysbyty Gyffredinol Glangwili yng Nghaerfyrddin yn cyflwyno rhoddion i’r Uned Gemotherapi.

Cerdd i Lizzie May Lloyd gan Emyr Davies

Dyma Lizzie May Lloyd, Bwlch yr Elmen yn derbyn cerdd gan Emyr Davies i’w anrhydeddu ar ddiwedd ei chyfnod fel Llywydd ar ôl cyfnod o 30 mlynedd wrth y llyw.  …Darllen mwy  »

Cangen Y Garreg Wen yn y ‘Veganishmum’

Dyma aelodau Cangen Y Garreg Wen, Ffostrasol yn mwynhau noson a phryd o fwyd blasus yn y Veganishmum, Penboyr.    

Cyflwyno tystysgrif Cynnydd Aelodaeth i Gangen Y Garreg Wen

Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tystysgrif a roset dathlu’r ‘Aur’ i Marlene Evans a Carol Davies am ddod i’r drydedd safle ar draws rhanbarthau’r de am gynnydd aelodaeth  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Garreg Wen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

 • Cangen Y Garreg Wen - Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd Ffostrasol - 7.30 2il nos Fawrth y mis

  Rhaglen 2019-2020
  Medi 10 - Ymweld â'r Egin
  Hydref 8fed - Sgwrs gan Llinos Dafis - Menywod
  Tachwedd 12fed - Noson ginio dan ofal Elonwy James
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig - Gwesty'r Llew Coch - Drefach

  2020
  Ionawr 14eg - Noson Gemau
  Chwefror 11eg - Noson Gwaith Llaw
  Mawrth 10fed - Cawl - Noson agored yn y neuadd
  Ebrill 7fed - Ymweld â Changen Cranogwen
  Ebrill 14eg - Noson y Dysgwr - Aelodau dosbarth Helen
  Mai 12fed - Taith Ddirgel
  Mehefin 9fed - Cyfarfod Blynyddol
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Marlene Evans
  33 Brogwynfaen, Croeslan, Llandysul,Ceredigion SA44 4ST
  01239 851 216
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285