Cangen Merched y Wawr Y Groeslon
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Groeslon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dysgwyr yng nghwmni cangen Groeslon

Croesawyd chwech o ddysgwyr lleol i’n plith i ddathliad Gŵyl Ddewi’r gangen ac wedi i ni fwynhau swper blasus croesawodd Delyth, y llywydd, artist y noson sef Fflur Davies, Rhos  …Darllen mwy  »

Bowlio Deg Rhanbarth Arfon

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarth Arfon. Llongyfarchiadau arbennig i Gangen Y Groeslon am ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth, gyda Dinas Llanwnda yn 2il a  …Darllen mwy  »

Noson yng Nghwmni Ifan Hughes

Cafwyd cwmni Ifan Hughes, Llanaelhaearn yng nghyfarfod mis Hydref Cangen Y Groeslon. Mae’n cadw garej, yn ymgymerwr angladdau, yn rhedeg bws ac yn ŵr hynod o brysur yn ei gymuned.  …Darllen mwy  »

Noson yng Nghwmni Neville Hughes

Neville Hughes, Bethesda, oedd y gŵr gwadd yng nghyfarfod agoriadol y gangen nos Lun, 10 Medi. Cafwyd sgwrs a chân ganddo am ei gyfnod hir yn teithio Cymru benbaladr gyda  …Darllen mwy  »

Ymarferion gyda Debbie

Be well yn Ionawr na noson o ymarferion – rhai ysgafn wrth gwrs!! Debbie Jones, Gweithiwr Proffesiynol Cynllun Cyfeirio i Ymarfer, a ddaeth atom. Wedi cyflwyniad ganddi am bwysigrwydd ymarfer  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Eirian Pritchard – Tachwedd 2017

Ar y 13eg Tachwedd,  Eirian Pritchard o Gaernarfon oedd gwestai’r noson. Rhoddodd gyflwyniad byrlymus am y modd y mae’n llunio addurniadau Nadolig a chafwyd cyfle i edrych arnynt yn fanylach  …Darllen mwy  »

Noson o frethyn cartref – Medi 2017

Noson o frethyn cartref oedd cyfarfod agoriadol y gangen ym Medi. Darllenodd Mari Vaughan Jones stori o gyfrol Yr Helygen Gam gan y diweddar John Roberts o’r Groeslon a darllenodd  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur

Ymunodd aelodau Cangen Y Groeslon ag aelodau Cangen Penygroes i fynd ar daith arbennig ar Fehefin 24ain. Ymwelwyd â hen ysgol Y Parc, sydd bellach yn ganolfan gymunedol, i fwynhau  …Darllen mwy  »

Dathliad Gŵyl Ddewi Cangen Y Groeslon

Dyma luniau o ddathliad Gŵyl Ddewi cangen Y Groeslon.  Roedd hwn hefyd yn gyfarfod dathlu pen-blwydd y gangen yn 40 oed.      

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Groeslon yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Y Groeslon
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Neuadd y Pentref
  7.00 Ail Nos Lun y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Roberts
  Cae Forgan, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7SA
  01286 880 426
  Officer Photo
  Llywydd:
  Glenda Jones
  1 Lôn Ffrwd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LG
  01248 351 913
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Janet Roberts
  Bryn Afon, Lôn Sydney, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET
  01286 669 066
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883