Cangen Merched y Wawr Y Parc
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Parc. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Donna Puw a Haf Puw

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Parc yn cyflwyno clustogau esmwyth

Cangen Y Parc yn cyflwyno clustogau esmwyth i Hosbis Tŷ’r Eos. Dymuniad Mair Penri oedd creu clustogau ar gyfer Hosbis Tŷ’r Eos. Bu Mair ac aelodau eraill cangen Y Parc  …Darllen mwy  »

Llun presennol o aelodau gwreiddol Cangen Y Parc

Yn ddiweddar tynnwyd llun o   aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc.  Rhes ôl: Glenys Thomas, Olwen Roberts, Jane Evans, Lona Puw, Dorothy Jones, Rhes flaen:  Gwen Jones, Hannah Williams, Sylwen  …Darllen mwy  »

Cystadlu yn y Rhanbarth

Dyma luniau o aelodau’r gangen yn nigwyddiadau’r rhanbarth.
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

 • Cangen Y Parc
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Canolfan Y Parc
  7.30 Nos Fawrth 1af y mis

  2018
  Medi 11eg - Noson Agoriadol yng nghwmni Meilir Rhys Williams
  Hydref 3ydd - Noson yng nghwmni Eluned Jones
  Tachwedd 6ed - Noson Elusennol
  Rhagfyr 3ydd - Llith a Charol yn y Bala
  Rhagfyr 7fed - Swper Nadolig yng Ngwesty'r Fach Ddeiliog

  2019
  Ionawr 8fed - Hoff Deithiau Megan Pugh
  Chwefror 5ed - Gwneud Clustogau ar gyfer codi ymwybyddiaeth Cancr y Fron
  Mawrth - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill - Noson dal ofal Siop Esgidiau Esi
  Mai 7fed - Cyfarfod Blynyddol a chyflwyno'r clustogau i Uned Seren Wib, Ysbyty Maelor
  Mehefin 4ydd - Ymweliad a Gweithdy Mari Eluned a Swper
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Donna Puw
  Llwyn Mafon, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YT
  01678 540 395
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Haf Puw
  Castell Hen, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YT
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883