Cangen Merched y Wawr Y Talwrn
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Talwrn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Merched y Wawr, Talwrn 2009 -2015

Rydym yn dal i gyfarfod i fwynhau pob math o weithgareddau a thripiau.  Bu sawl tro ar fyd ers 2009 ac fe gollwyd nifer o aelodau.  Symudodd eraill ond wrth lwc daeth aelodau newydd atom i fwynhau’r gwmnïaeth.  Mae’n dwy aelod hynaf dros 90 ond mae’r ddwy yn heini ac yn ifanc a hwyliog iawn eu hysbryd.

Rwy’n siŵr mai ni yw’r unig gangen yng Nghymru i fedru dweud bod dwy o’n haelodau wedi ennill Gwobr Tir na n-Og  –  Mair Wynn Hughes wedi ei hennill 4 gwaith i gyd a Bethan Wyn Jones wedi ei hennill am y tro cyntaf llynedd.  Mae Mair Wynn Hughes wedi ennill Tlws Mary Vaughan Jones  hefyd.  Cawsom noson hyfryd ym mis Chwefror yng nghwmni Mair pan fu’n bwrw golwg dros 50 mlynedd o sgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc  –  99 o gyfrolau i gyd – hyd yn hyn!

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Talwrn ers Talwm

Talwrn Ers Talwm Ddiwedd  hydref  2019 cefais alwad ffôn annisgwyl yn gofyn fyddai cangen Merched y Wawr, Talwrn yn fodlon helpu plant yr ysgol efo’u prosiect Talwrn Ers Talwm.  Roedd  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Talwrn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cangen Talwrn 1975 hyd heddiw

Cangen Y Talwrn, Rhanbarth Môn Dyma hanes Cangen Merched y Wawr Y Talwrn, Rhanbarth Môn o 1975 hyd heddiw. 1975 Blwyddyn sefydlu’r gangen dan arweiniad Meri Rhiannon Elis.  Ar wahoddiad  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Y Talwrn
  Rhanbarth Môn
  Man Cyfarfod: Neuadd y Pentref
  7.00 3ydd Nos Fercher y mis

  2019
  Medi 18 - Pethau Gwerthfawr - Simon Bower
  Hydref 16 - Gwaith Gorwel - Llangefni
  Tachwedd 20 - Y Gair a'r Gân - Mair Carrington Roberts
  Rhagfyr - Cinio Nadolig

  2020
  Ionawr 15 - Noson Gartrefol
  Chwefror 19 - Gwaith llyfrgellydd - Bethan Hughes Jones
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Dewi
  Ebrill 22 - Noson o gerddoriaeth - Nia Efans
  Mai 19 - Garddio - Noel Thomas
  Mehefin - Te Prynhawn
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Cysylltydd:
  Ann Jones
  Wern, Talwrn, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TF
  01248 723 922
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gladys Pritchard
  Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
  01407 726 090
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Roberts
  Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
  01407 810 658
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883