Cangen Merched y Wawr Yr Wyddgrug a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Yr Wyddgrug a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elen Wyn Jones a Catherine Richards

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Yr Wyddgrug a’r Cylch
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Capel Bethel
7.15 2il Nos Fawrth y mis

2019
Medi 10 - Beryl Davies a Myra Parry - Wyt ti'n cofio?
Hydref 8 - Linda Brown - Theatr Bara Caws
Tachwedd 12 - Eirian Lloyd Jones
Rhagfyr 10 - Nesta Ellis - Noson Hwyliog

2020
Ionawr 14 - Dr Berwyn Owen - Prif Fferyllydd Bwrdd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Chwefror 11 - Alun Ffred
Mawrth 1 - Cinio Gŵyl Ddewi dan ofal y Gymdeithas Gymraeg
Mawrth 10 - Marged Selway Jones a Mair Selway - Noson gyda naws Cymreigaidd
Mai 12 - Eurgain Prysor Jones - Boddi Capel Celyn
Mehefin 9 - Dathlu Penblwydd y gangen yn 50

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Menna Evans
Blaencwm, Moel Ganol, Parc Hendy,, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1TY
01352 757 187
Officer Photo
Llywydd:
Anwen Edwards
1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
01352 758 216
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Morgan
Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
01824 702 327
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362