SWYDDOGION CENEDLAETHOL

Sylwen Lloyd Davies
Sylwen Lloyd DaviesLlywydd Anrhydeddus
8 Awel y Coleg, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7AX

Ffôn: 01678 521 186

Jill Lewis
Jill LewisLlywydd Cenedlaethol
Lluest, Llanglydwen, Hendygwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin, SA34 0XP

Ffôn: 01994 419 495

Geunor Roberts
Geunor RobertsIs-Lywydd
Haf Roberts
Haf RobertsYsgrifennydd Cenedlaethol
Cae Du, Llansannan, Sir Ddinbych, LL16 5LN

Ffôn: 01745 870 659

Myfanwy Harper
Myfanwy HarperIs-Ysgrifennydd
Fferm Tŷ Newydd, Llandegai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HP

Ffôn: 01248 362 139

Elinor Davies
Elinor DaviesTrysorydd Cenedlaethol
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy, LL22 8SD

Ffôn: 01745 720 235

Eirlys DaviesIs-drysorydd

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio

Llinos RobertsGŵyl a Hamdden
Angharad Booth-TaylorIaith a Gofal

Y Wawr

Elin Angharad
Elin AngharadGolygydd Y Wawr
10 Ffordd Nesta, Caerdydd, CF5 1HT

Ffon: 02921 407 586

e-bost: golygydd@ywawr.cymru

Meryl Davies
Meryl DaviesIs-Olygydd Cynorthwyol Y Wawr
Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8ST

Rhif ffôn: (01758 770 691)