SWYDDOGION CENEDLAETHOL

Sylwen Lloyd Davies
Sylwen Lloyd DaviesLlywydd Anrhydeddus
8 Awel y Coleg, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7AX

Ffôn: 01678 521 186

Meirwen Lloyd
Meirwen LloydLlywydd Cenedlaethol
Afallon, 15 Bryn Moelyn, Llanrug, Gwynedd. LL55 4PH

Ffôn: 01286 675 359

Jill Lewis
Jill LewisIs-Lywydd
Anne Elis
Anne ElisYsgrifennydd Cenedlaethol
Cilgeran, Bethel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1UW

Ffôn: 01248 670 726

Haf Roberts
Haf RobertsIs-Ysgrifennydd
Cae Du, Llansannan, Conwy. LL16 5LN

Ffôn: 01745 870 659

Nesta Rees
Nesta ReesTrysorydd Cenedlaethol
Brynffynnon, Clawddnewydd, Rhuthun LL15 2NG

Ffôn: 01824 750 375

Elinor Davies
Elinor DaviesIs-drysorydd

Cynrychiolwyr yr Is-bwyllgorau ar y Pwyllgor Llywio

Lilwen Thomas
Lilwen ThomasGŵyl a Hamdden
Olwen Rhys
Olwen RhysIaith a Gofal

Y Wawr

Elin Angharad
Elin AngharadGolygydd Y Wawr
10 Ffordd Nesta, Caerdydd, CF5 1HT

Ffon: 02921 407 586

e-bost: golygydd@ywawr.cymru

Meryl Davies
Meryl DaviesIs-Olygydd Cynorthwyol Y Wawr
Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8ST

Rhif ffôn: (01758 770 691)