Mae rhifyn Tachwedd o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw. Cliciwch yma i ddarllen hanes Trysorau Liz Selway, Eglwysbach, a gweld rysait cacen  Datys a Marmaled Myfanwy Stubbs. Cyhoeddir Rhifyn 199 ar 1 Mawrth 2018.Erthyglau i’r Golygydd – Elin Llwyd Morgan elinllwydm@yahoo.co.uk erbyn 10 Ionawr 2018.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at   Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.comCliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2017 o gylchgrawn Y Wawr:www.plas-isaf.co.uk; www.bwthyncymru.co.uk; www.cwt-tatws.co.uk;  www.rhiannon.co.uk;  www.atebol.com; awww.apton.cymru; www.gomer.co.uk

  • Golygydd Rhifyn 198  Y Wawr: Rhiannon Parry, Bryn Neuadd, Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd. LL54 6NS rhiannonp18@btinternet.com
  • Is-Olygydd Parhaol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST 01758 770 691
  • Is-Olygydd Cynorthwyol: Mererid Jones, Meifod, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion SA38 9PJ
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.