Mae rhifyn Tachwedd o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw, Eluned Gymraes Davies, Mam a Merch – Siân Eleri Roberts a Megan Dafydd. Cyhoeddir Rhifyn 200 ar 1 Mai 2018 .Erthyglau i’r Golygydd – Catrin Stevens catrin@stevens2760.freeserve.co.uk erbyn wythnos gyntaf Mawrth 2018.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at   Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.comCliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain/Aur, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Mawrth 2018 o gylchgrawn Y Wawr:www.ededa-j.co.uk, www.gomer.co.uk

Golygydd Rhifyn 199 Y Wawr: Elin Llwyd Morgan, Min-y-Dwr, Glyn Ceiriog, Llangollen, Sir Ddinbych. LL20 7HF elinllwydm@yahoo.co.uk

Is-Olygydd Parhaol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST 01758 770 691

Is-Olygydd Cynorthwyol: Mererid Jones, Meifod, Bryngwyn, Castell Newydd Emlyn, Ceredigion SA38 9PJ

Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)

Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Golygydd y rhifyn nesaf (Rhifyn 200) – Catrin Stevens, 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX 01792 893410 catrin@stevens2760.freeserve.co.uk

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.