Mae rhifyn 200 sef Haf 2018  o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw.Cliciwch yma i ddarllen Dathlu’r 200 mewn 200 gair (rhan 1) (rhan 2), Creu Panel Y Wawr i Ddathlu’r Aur Cyhoeddir Rhifyn 201 ar 1 Medi 2018 .Erthyglau i’r Golygydd – Siân Lewis, Rhyd, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4NR e-bost: sian@seraff.cymru  erbyn 6 Gorffennaf.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at   Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.comCliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu;r Aur, Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn 200 o gylchgrawn Y Wawr: www.carreg-gwalch.cymru; gomer.co.uk; www.eisteddfod.cymru; www.rhiannon.co.uk

  • Golygydd Y Wawr Rhifyn cyfredol Rhif 200 : CATRIN STEVENS, 10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX (01792 893 410) catrinstevens@outlook.com
  • Golygydd y rhifyn nesaf (rhif 201): SIÂN LEWIS, Rhyd, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4NR sian@seraff.cymru
  • Is-olygydd Cynorthwyol:  MERYL DAVIES, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST (01758 770 691)
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.