Mae rhifyn y Gaeaf o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.  Cyhoeddir Rhifyn 202 ar 1 Mawrth 2019. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad, 10 Ffordd Nesta, Caerdydd CF5 1HT 029 20 2140 7586 golygydd@ywawr.cymru  erbyn 5 Ionawr 2019.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at   Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.comCliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd  o gylchgrawn Y Wawr: www.stroke.org.uk; www.carreg-gwalch.cymru; cafc.cymru; gomer.co.uk; rhiannon.co.uk

  • Golygydd Y Wawr: ELIN ANGHARAD, 10 Ffordd Nesta, Caerdydd CF5 1HT  e-bost: golygydd@ywawr.cymru  Rhif ffôn: (029 2140 7586)
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Is-olygydd Cynorthwyol: MERYL DAVIES, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST (01758 770 691)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.