Rhif 202 – Gaeaf 2018

Mae rhifyn Gaeaf 2018 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cyhoeddir Rhifyn 203 ar 1 Mawrth 2015. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad erbyn 5ed Ionawr 2019.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at   Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.comCliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Gaeaf 2018 o gylchgrawn Y Wawr: Canolfan Rhiannon www.rhiannon.co.uk Gwasg Carreg Gwalch www.carreg-gwalch.com Gomer www.gomer.co.uk Cymdeithas Strôc www.mystrokeguide.com Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru www.cafc.cymru

Golygydd Y Wawr: Elin Angharad golygydd@ywawr.cymru
• Is-olygydd Cynorthwyol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST (01758 770 691)
• Trefnydd Hysbysebion: Catherine Watkin Thomas, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
• Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com
Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.