Rhif 183 – Haf 2014

Mae rhifyn yr Haf o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg.
clawr 183

Cliciwch yma i ddarllen materion y mudiad …

Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw …

RHIFYN NESAF ALLAN 1 MEDI 2014.

Erthyglau i’r Golygydd newydd – Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli. LL53 7DB. 01758 712169 wmlj@btconnect.com erbyn 10 Gorffennaf 2014

  • Golygydd Y Wawr: Rhiannon Parry, Bryn-Neuadd, Ffordd Clynnog, Penygroes, Caernarfon. LL54 6NS (01286 880 353) e-bost: rhiannonp18@btinternet.com
  • Is-Olygydd: Wendy Lloyd Jones, Ceiriad, Cilan, Pwllheli, Gwynedd. LL53 7DB (01758 712 169) e-bost: wmlj@btconnect.com
  • Trefnydd Hysbysebion: Meirwen Hughes, Cwellyn, Heol Elwy, Abergele, Conwy. LL22 7US (01745 823 802) e-bost: johnameirwen@hotmail.co.uk 
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com