Rhif 203 – Gwanwyn 2019

Mae rhifyn Gwanwyn 2019 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw neu Paned a Sgwrs. Cyhoeddir Rhifyn 204 ar 1af o Fai 2019. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad erbyn 5ed o Fawrth 2019.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at   Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.comCliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2014 o gylchgrawn Y Wawr: Gomer www.gomer.co.uk GW of St Clears www.gwofstclears.co.uk Barddas www.barddas.com Ededa J www.ededa-j.co.uk

Golygydd Y Wawr: Elin Angharad golygydd@ywawr.cymru
• Is-olygydd Cynorthwyol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST (01758 770 691)
• Trefnydd Hysbysebion: Catherine Watkin Thomas, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
• Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com
Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau gasglu ‘Y Wawr’ ar Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.