Rhif 204 – Haf 2019

Mae rhifyn yr Haf o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch yma i ddarllen O’m Pen i’m Sawdl. Cliciwch yma i ddarllen am lwyddiant busnes Siwgr  Sbeis. Cyhoeddir Rhifyn 205 ar 1 o Fedi 2019. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad (golygydd@ywawr.cymru) erbyn y 5ed o Orffennaf 2019.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at   Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com.

Cliciwch yma am delerau hysbysebu yn Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn yr Haf 2019 o gylchgrawn Y Wawr: Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru cafc.cymru, Gomer www.gomer.co.uk, Cleo www.cleo-of-cardigan.co.uk, Siwgr a Sbeis www.siwgrasbeis.co.uk, Gwyliau Rhydolion www.rhydolion.co.uk.

  • Golygydd Y Wawr: Elin Angharad golygydd@ywawr.cymru (02921 407586)
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.