Rhif 206 – Gaeaf 2019

Mae rhifyn Tachwedd o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw. Cliciwch yma i ddarllen hanes Michelle Evans-Fecci o’r ‘Great British Bake Off’. Cyhoeddir Rhifyn 207 ar 1 Mawrth 2020. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad, 10 Ffordd Nesta, Caerdydd, CF5 1HT. (02921 407 586) golygydd@ywawr.cymru erbyn 5 Ionawr 2020.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at   Swyddfa@merchedywawr.com  neu  cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com. Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Tachwedd 2019 o gylchgrawn Y Wawr: Gomer – www.gomer.co.uk, Teithiau Tango – www.teithiautango.co.uk, Marchnad Ogwen – www.marchnadogwen.co.uk, Ededa J – ededajb@aol.com

  • Golygydd Y Wawr: Elin Angharad, 10 Ffordd Nesta, Caerdydd, CF5 1HT  (029 2140 7586) golygydd@ywawr.cymru
  • Is-olygydd Cynorthwyol: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST (01758 770 691)
  • Trefnydd Hysbysebion: Catherine Watkin Thomas, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.