Rhif 207 – Gwanwyn 2020

Mae rhifyn Mawrth o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cliciwch yma i ddarllen Llaw ar y Llyw. Cliciwch yma i ddarllen Eden Werdd – Nia Wynn Davies. Cyhoeddir Rhifyn 208 ar 1 Mai 2020. Erthyglau i’r Golygydd – Elin Angharad (02921 407 586), golygydd@ywawr.cymru erbyn 5 Mawrth 2020.

Os hoffech hysbysebu yn Y Wawr, anfonwch e-bost at Swyddfa@merchedywawr.com neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion Y Wawr, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com. Cliciwch yma am delerau hysbysebu Y Wawr

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Dathlu’r Deugain, Nadolig, Gwyl Ddewi.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Mawrth 2020 o gylchgrawn Y Wawr: Crwydro – crwydro.com, Gomer – www.gwales.com, Ededa J – ededajb@aol.com.

  • Golygydd Y Wawr: ELIN ANGHARAD, 10 Ffordd Nesta, Caerdydd, CF5 1HT, (02921 407 586), golygydd@ywawr.cymru
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 neu canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.