Rhif 195 – Haf 2017

Mae rhifyn Haf 2017 o gylchgrawn Y Wawr wedi cyrraedd y gangen a’r clwb erbyn hyn, ac ar werth mewn nifer o siopau llyfrau Cymraeg. Cyhoeddir Rhifyn 197 ar 1 Medi 2017. Erthyglau i’r Golygydd – Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8ST (01758 770 691) meryl_davies@hotmail.co.uk erbyn 10 Gorffennaf 2017.

Os hoffech hysbysebu yn “Y Wawr”, anfonwch e-bost at swyddfa@merchedywawr.cymru neu cysylltwch â Catherine Watkin Thomas, Trefnydd Hysbysebion “Y Wawr”, Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD (01446 774 530) catherinewatkinthomas@hotmail.com

  • Telerau arbennig i fusnesau bach
  • Telerau arbennig i bobl sydd am hysbysebu tai gwyliau
  • Telerau arbennig i westy neu fwyty sy’n croesawu aelodau Merched y Wawr – cinio Nadolig, Gwyl Ddewi ayyb.

Diolch i’r busnesau canlynol am eu cefnogaeth i rifyn Haf 2017 o gylchgrawn Y Wawr: Plas Isaf, Prifysgol Bangor, Gwasg Gomer, Yr Eagles, Rhiannon.

  • Golygydd Y Wawr: Meryl Davies, Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd. LL53 8ST (01758 770 691) meryl_davies@hotmail.co.uk
  • Trefnydd Hysbysebion: CATHERINE WATKIN THOMAS,Hillview, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AD e-bost: catherinewatkinthomas@hotmail.com Rhif ffôn: (01446 774 530)
  • Dosbarthwr y Wawr: cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611 661 canolfan@merchedywawr.com

Gofynnir i’r canghennau a’r Clybiau  gasglu ‘Y Wawr’ ar  Medi 1af, Tachwedd 1af, Mawrth 1af, Mai 1af.