Buddugwyr y Babell Flodau

Thema’r trefniant blodau eleni oedd ‘Llwybrau’ a llongyfarchiadau mawr i Gaynor Bryan Jones o ranbarth Glyn Maelor ar ddod yn fuddugol, Lilwen Thomas, Caerfyrddin yn ail a Glenys Morgan o Geredigion yn drydydd yn y babell arddwriaethol. Pob un o’r trefniadau yn wych, diolch ferched am eich gwaith gwych sy’n rhoi pleser i nifer o ymwelwyr.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf