Digwyddiadau Cenedlaethol – Chwefror/Mawrth

Dydd Mercher 3ydd Chwefror – 4 y prynhawn; darlith gan Archif Menywod Cymru  Dr Sian Rhiannon Williams – “Arloesi Dros Gymru – Ellen Evans ei bywyd a’i gwaith (1891-1953)” cofrestru; info@womensarchivewales.org

 

Dydd Mercher 3ydd Chwefror – 10 y bore digwydd yn wythnosol –  Clwb  Gwau  Blodau Gobaith;  cofrestru – jen@merchedywawr.com

 

Dydd Iau 4edd  Bore Coffi – 11 y bore digwydd yn wythnosol –  croeso i siaradwyr newydd a Chymry Cymraeg; cofrestru –  jen@merchedywawr.com

 

Dydd Sadwrn y 6ed Is-Bwyllgorau Cenedlaethol Cyllid, Iaith a Gofal a Gŵyl a Hamdden (manylion wedi ei anfon at y swyddogion)

 

Dydd Llun 8fed a Dydd Llun 15fed Cwrs Ysgrifennu Creadigol gan Jessica Clapham 2-4 ar zoom – cofrestru; swyddfa@merchedywawr.com neu 01970 611 661 gyda Addysg Oedolion Cymru.

 

Nos Llun 8fed – Noson i’r aelodau ar draws Cymru 7.30 “Byw yn dda gyda’r 4 Dr ac Elen Lloyd” cofrestru gwerfyl@merchedywawr.com / 07903049185

 

Dydd Sadwrn 13eg – 10 -11 y bore. Cwrs Crefft Creu Cennin Pedr gyda Angharad Rhys (manylon isod)

 

Dydd Sadwrn 20 Chwefror – Pwyllgor Rhyngranbarthol (manylion yn dod yn fuan i’r swyddogion)

 

Dydd Gŵyl Ddewi – Addurnwch eich ffenestr gyda chennin pedr fel arwydd o obaith i’r Gwanwyn?  Anfonwch luniau o’ch ffenestri at angharad@merchedywawr.com neu postiwch hwy i Ganolfan Merched y Wawr yn Aberystwyth (Poster atodedig)

 

Mawrth 1af cyhoeddi Cylchgrawn Y Wawr, Lansio Taflen Synhwyrau Cyhoeddi Podlediad y Gwanwyn – y cyntaf o’r gyfres

 

Nos Lun Mawrth 1af – Noson o fwynhau Gosodiadau Blodau

 

Nos Iau Mawrth 4edd – Diwrnod y Llyfr  Noson yng nghwmni Bethan Gwanas a Sypreis!

 

Nos Lun 8fed Mawrth – Diwrnod Rhyngwladol y Merched (manylion i ddilyn)

 

Dydd Iau 25 Mawrth  Casgliadau Merched  – Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Lona a Morfudd 2.30 y prynhawn  – Cysylltwch gyda swyddfa@merchedywawr.com 01970611661

 

Os oes unrhyw un eisiau cymorth i geisio mynd ar zoom – cysylltwch gyda ni

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf