Digwyddiadau Cenedlaethol Mawrth

Dyma fanylion ar gyfer digwyddiadau mis Mawrth:

Dydd Sadwrn 27 o Chwefror am 10 y bore – Cwrs Crefft Glenys Morgan (Cwrs yn creu cardiau gan ddefnyddio deunyddiau sydd yn y cartref) – Cysylltwch a angharad@merchedywawr.cymru i dderbyn manylion Zoom

Nos Lun Mawrth y 1af am 7 o’r gloch – Noson o fwynhau gosodiad blodau gan Blodau Blodwen. I gofrestru ewch i Noson yng nghwmni Blodau Blodwen | tocyn.cymru (beta)

Dydd Iau Mawrth y 4ydd am 2 y prynhawn – Dathlu Diwrnod y Llyfr yng nghwmni Bethan Gwanas ac ein darpar Is-Lywydd Geunor Roberts. I gofrestru ewch i  Dathlu Diwrnod y Llyfr yng nghwmni Bethan Gwanas | tocyn.cymru (beta)

Dydd Llun 8fed o Mawrth – Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched. 3 sesiwn gydol y dydd, 10 y bore Sara Huws yr Hanesydd, 2 o’r gloch Megan Angharad Hunter yr Awdures, 7:30 yr hwyr Bethan Richards yr Ysgubwraig simne. I gofrestru ar gyfer y sesiynau – Dathliad Rhyngwladol y Merched – Merched y Wawr | tocyn.cymru (beta)

Dydd Iau 25 o Fawrth am 2:30 y prynhawn – Casgliadau Merched – Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Lona a Morfudd. I gofrestru ewch i Casgliadau Merched – Llyfrgell Genedlaethol Cymru | tocyn.cymru (beta)

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf