Gwirfoddolwyr i’r Cyngor Llyfrau

Cyngor Llyfrau Cymru

Ydych chi’n angerddol am ddarllen a llyfrau o Gymru?

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i ymuno â’i Is-bwyllgorau Datblygu Cyhoeddi annibynnol (Cymraeg a Saesneg). Pobl sydd â phrofiad a sgiliau ar draws y diwydiant – o gyhoeddi llyfrau neu gylchgronau i ddarllen, ysgrifennu, golygu, comisiynu a marchnata.

Sefydlwyd y Cyngor Llyfrau yn 1961 ac rydym yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi’r diwydiant llyfrau yng Nghymru drwy grantiau a gwasanaethau. Credwn fod amrywiaeth yn meithrin arloesedd a llwyddiant, ac rydym yn awyddus iawn i dderbyn ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector cyhoeddi. Os ydych yn rhannu ein cred ym mhwysigrwydd llyfrau a darllen, hoffem glywed gennych.

Manylion pellach gan: Y Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JB. T 01970 624151 E castellbrychan@llyfrau.cymru

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 1 Tachwedd 2021.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf