Hanes twf Dathliadau Gwyl Dewi yng Nghymru a byd eang ers 2004

Hanes twf Dathliadau Gwyl Dewi yng Nghymru a byd eang ers 2004

Pwy ohono chi oedd yna yng Ngorymdaith Genedlaethol Dydd Gwyl Dewi yn 2004, pan ddaeth twr o bobl brwdfrydig a gwladgarol ynghyd tu allan i dafarn y Mochyn Du yng Nghaerdydd a cerdded yn dalog drwy strydoedd Caerdydd i risiau’r Amgueddfa Genedlaethol?

Syniad Henry Jones Davies a Gareth Westacott oedd hwn a pwy se’n meddwl erbyn hyn y bydde na oddeutu 25 gorymdaith neu pared Dydd Gwyl Dewi ar hyd a lled y wlad (Cyn Cyfnod Covid) i ddathlu Dewi  Sant.

Ond prin iawn yw y bobl sydd yn gwbod yn union sut wnaeth y twf anhygoel yma ddigwydd. Fe aeth lot fawr iawn o waith caled gwirfoddol i greu y twf ysblennydd yma ers hynna. Gwyliwch y fidio yma i weld sut ddatblygodd yr hanes yng nghwmni Gwenno Dafydd.                                                           https://www.youtube.com/watch?v=9hOfYx5s9bA&list=PLL5kFg0P4DspmjllkG3c6KVsHft3bVPQy&index=3&t=251s

Gwenno wnaeth ysgogi a chyd-sgwennu anthem ddwyieithog, tair Baner Sirol sydd bellach yn cael eu gorymdeithio ar Fawrth y Cyntaf, yn ogystal a chreu traddodiadiadau o greu baneri ysgolion wedi eu selio ar anthem Dydd Gwyl Dewi er mwyn eu gorymdeithio tra’n canu’r anthem (Cenwch y Clychau i Dewi) unai mewn pared leol neu o gwmpas iawrd yr ysgol. https://www.youtube.com/watch?v=rVPbEuf5sxk&list=PLL5kFg0P4DspmjllkG3c6KVsHft3bVPQy&index=1

Mae na sawl sir, tref, cymuned neu ysgol yng Nhymru bydde’n wirioneddol gwerthfawrogi baner ysblennydd i’w gorymdeithio mewn  digwyddiad lleol. Cysylltwch a Gwenno er mwyn cael mwy o wybodaeth parthed y syniad cyffroes yma. Byddwch yn rhan o hanes ein dathliadau fel cenedl ag os fyddwn ni yn mynd mewn i gyfnod clo arall dros y gaeaf bydd gennych gynllun cyffroes i weithio arno ar gyfer ei gorymdeithio yn y dyfodol ar ddydd ein Nawdd Sant a byddwch yn rhan o’r gwe pry cop o ddathliadau sydd wedi tyfu allan o Anthem Dydd Gwyl Dewi. (Geiriau dwyieithog Gwenno Dafydd. Cerddoriaeth Heulwen Thomas)

Am fwy o wybodaeth cefndirol am Ddathliadau Dydd Gwyl Dewi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLL5kFg0P4DspmjllkG3c6KVsHft3bVPQy

Lle allwch chi brynu cerddoriaeth ‘Anthem Dydd Gwyl Dewi’ – pedair fersiwn ar gael. Piano & Llais, SATB, TTB a SSA.  https://tycerddshop.com/products/cenwch-y-clychau-i-dewi-solo-heulwen-thomas-gwenno-dafydd

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf