Llun ac Erthygl y Dydd – 30/05

📸Fideo y Dydd – yma
Dyma gip olwg yn ôl ar Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017. Dyma rhai o’r uchafbwyntiau:
Dathlu’r Aur, am antur, dau drelar, a bron pob dim yn Aur! Cafwyd arddangosfa o’r paneli arbennig a grewyd gan ein aelodau talentog o bob rhan o Gymru – diolch am eich doniau creadigol.
Lawnsiwyd Llyfryn arbennig i blant yn olrhain hanes Merched y Wawr dros yr 50 mlynedd.
Cafwyd ymweliadau gan amrywiol enwogion gydol yr wythnos a llwyddwyd i dynnu llun o un neu ddau ohonynt.
Hyfryd oedd croesawi Prif weithredwr yr Urdd Sioned Hughes, Yvonne Tywydd, Betsan Powys a Efa Gruffudd Jones.
Roedd y prosiect Treftadaeth yn ei anterth a diolch i bawb yn staff, swyddogion ac aelodau am wythnos gofiadwy iawn.

 

📜Erthygl y Dydd
Dyma ‘Sborion Drud’ – yn siarad am wastraff bwyd!
Daw o rifyn 35 Y Wawr – Gwanwyn 1977.
Difyr!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf