Llun y Dydd a Hoff eitem crefft – 20/1

Llun a dynnais ar y 9fed o Ionawr yn cerdded yng nghaeau fy nghymodog uwchben Carrog, ble dwi’n byw.
Ron i’r gyntaf enaid byw o unrhyw rhywogaeth i groesi’r cae hwn ers disgynnodd y gorchudd gwyn, ac felly tynnais llun o fy ôl-traed yn yr eira wyn.
Fel arwres chwedl Culhwch ac Olwen, rydw i’di gadael llwybr gwyn ar fy ôl i. Ond eira, nid blodau sydd creu’r olion yn fy achos i.
Fiona Collins, Cangen Corwen
🎨Hoff Eitem Crefft
Dyma i chi hoff eitem crefft gan Ann Lloyd Thomas o gangen Cylch Aeron.
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf