Llun y Dydd a Hoff eitem crefft – 21/1

📷Llun y Dydd

Pier Llandudno yw yr hira yng Nghymru, agorwyd yn 1878 ar ol cymryd 2 flynedd iw adeiladu.  Maer golygfeydd yn arbennig, enwedig or “Happy Valley” lle tynnwyd y llun yma.
Tua 30 o flynyddoedd yn ol, roeddwn yn mynd i Ynys Manaw yn reit  amal gyda ffrindiau or pier, siwrna neis iawn pan oedd y mor yn dawel.

Mae Llandudno yn dref lan mor hyfryd, gyda llawer  o siopau, caffis a gwestai neis. Hefyd mae Venue Cymru sydd yn cynnal llawer o gyngherddau, operau a llawer mwy.
Maen braf cael cerdded ar hyd y promenad, cael gweld y golygfeydd godidog ar ol bore o siopa, ac wedyn cael paned  mewn un or gwestai ar y ffrynt  yn edrych allan am y promenad.

🎨Hoff Eitem Crefft
Dyma i chi hoff eitem crefft gan Jill Davies o gangen Llannau’r Tywi.
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf