Llun y Dydd a Hoff eitem crefft – 23/1

📷Llun y Dydd
Dyma rhan o’r llwybr cerdded yn Rosebush, ger Maenclochog. Mae’n le braf i gerdded – gallwch weld y Preselau ac olion yr hen chwarel lechi yn Rosebush. Mae’r llwybr ar yr hen rheilffordd oedd yn mynd o chwarel Rosebush i Glunderwen a Threletert. O fan’na roedd yn ymuno â rheilffordd y GWR i Abergwaun. Mae’r hen byst pren a welir yn y llun yn rhan o’r hen ffens wrth ymyl y rheilffordd.
Ann Morris
🎨Hoff Eitem Crefft
Dyma i chi hoff eitem crefft gan Vivien Lee o gangen Casnewydd
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf