Llun y Dydd a Hoff eitem crefft – 26/1

📷Llun y Dydd

 
Symudais i Sgiwen yn 2006 ar ôl 35 o flynyddoedd “dros y ffin”. Yn 2015 ymunais â BBC Weather Watchers pan ddechreuwyd; ers hynny dw i wedi tynnu llun o Fynydd Drumau (272m uchder, sy’n warchod y pentref) bron pob bore o’r ystafell wely cefn. Mae cael fy llun ei ddewis fel “Editor’s Pick” fel cael enwebu ar gyfer yr “Oscars” a chael ei ddangos ar y rhagolwg tywydd ar Wales Today fel ENNILL yr Oscar! Mae’n ddiddorol gweld sut mae’r mynydd yn newid gyda’r tywydd a’r tymhorau.
Ym Mis Ebrill 2019 llwyddais I gyrraedd Copa Drumau am ddim ond yr ail waith. Mae’r olygfa ar draws Bae Abertawe ac I fyny Cwm Nedd yn hyfryd. Gobeithiaf bydd modd imi fynd yno eto cyn bo hir.
 
Ann Swindale
Cangen Castell Nedd
Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf