Llun y Dydd, Dod i andabod a Podlediad – 18/10

📸Llun y Dydd
Merched y Wawr Pontypridd yn falch i gael dod ynghyd yn heulwen braf mis Medi ym Mharc Ynys Angharad.
Braf gweld aelodau yn dod at ei gilydd yn mwynhau cyfeillgarwch a chreu atgofion.
📜Dod i adnabod…
Dewch i adnabod un o’n Cyn-Lywyddion Cenedlaethol – Glenys Thomas….

📢Podlediad

Dyma i chi bodlediad i ddod i adnabod aelod o Glwb Gwawr – Eleri Lewis yn trafod Cadw Traddodiadau ei Milltir Sgwâr.

Daw o rofyn Haf/Hydref 2020 Y Wawr.

Gwrandewch a mwynhewch!

https://www.youtube.com/watch?v=p_ytjlW5zbg&t=1s

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf