Swydd Newydd

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu

Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr Gorllewin Morgannwg

Oriau hyblyg

Cyflogwr: Merched y Wawr

Cyflog: Graddfa 15 -£23,541 (pro rata)

Oriau: 6 awr yr wythnos

Dyddiad Cau:  30 Tachwedd 2021

Cyfweliadau:  Rhagfyr

LLEOLIAD: Gorllewin Morgannwg

 

GWYBODAETH GYSWLLT

Enw Cyswllt: Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Merched y Wawr

Ffôn: 01970 611 661

E-bost: swyddfa@merchedywawr.cymru

Gwefan: www.merchedywawr.cymru

SWYDD DDISGRIFIAD YMA

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf