Sylwen Lloyd Davies

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf gyda teulu Sylwen Lloyd Davies – Llywydd Anrhydeddus Merched y Wawr. Roedd yn un o aelodau gwreiddiol Cangen y Parc ac fe fu yn lysgennad eithriadol i Ferched y Wawr gan deithio i Lesotto, Sempringham a Chymru ben baladr. Cofiwn am ei chyfraniad eithriadol i’r mudiad dros y blynyddoedd a diolchwn am ei arweiniad wrth agor y Ganolfan Genedlaethol. Roedd yn Llywydd Cenedlaethol ym 1998-2000 ac ers 2009 bu yn Lywydd Anrhydeddus. Cyfrannodd yn helaeth i ddiwylliant Cymru gan wneud y pethau bychain oedd yn golygu cymaint.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf