Digwyddiadau Cenedlaethol Mawrth

Dyma fanylion ar gyfer digwyddiadau mis Mawrth: Dydd Sadwrn 27 o Chwefror am 10 y bore – Cwrs Crefft Glenys Morgan (Cwrs yn creu cardiau gan ddefnyddio deunyddiau sydd yn  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft Glenys Morgan

Cwrs Crefft Glenys Morgan – 27 o Chwefror   Beth am ymuno i wneud cardiau yn defnydio deunyddiau sydd wedi ailgylchu?   Os hoffech fanylion ymuno ar Zoom cysylltwch a  …Darllen mwy  »

Digwyddiadau Cenedlaethol – Chwefror/Mawrth

Dydd Mercher 3ydd Chwefror – 4 y prynhawn; darlith gan Archif Menywod Cymru  Dr Sian Rhiannon Williams – “Arloesi Dros Gymru – Ellen Evans ei bywyd a’i gwaith (1891-1953)” cofrestru;  …Darllen mwy  »

Cystadlaethau Gŵyl Haf 2021

Cystadlaethau – yma Cystadlaethau’r Dysgwyr – yma   Dydiadau cau: Dsygwyr – 1af o Fawrth 2021 Llenyddol – 1af o Fawrth 2021 Crefft/Coginio – 1af o Ebrill 2021  

Llun y Dydd a Hoff eitem crefft – 26/1

📷Llun y Dydd   Symudais i Sgiwen yn 2006 ar ôl 35 o flynyddoedd “dros y ffin”. Yn 2015 ymunais â BBC Weather Watchers pan ddechreuwyd; ers hynny dw i  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd a Hoff eitem crefft – 23/1

Llun y Dydd Dyma rhan o’r llwybr cerdded yn Rosebush, ger Maenclochog. Mae’n le braf i gerdded – gallwch weld y Preselau ac olion yr hen chwarel lechi yn Rosebush.  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft – 30.1

Cwrs Crefft   Hoffech ymuno a chwrs crefft ar-lein i greu blodau allan o eitemau wedi ailgylchu?   Manylion isod: Linc i ymuno: https://us02web.zoom.us/j/85046503019?pwd=YnpvZDhmUDFLQXN1TGtac01ld1ptdz09

Llun y Dydd a Hoff eitem crefft – 22/1

Byddaf yn gweld yr olygfa hon wrth fynd am dro bob dydd. ‘Lle i enaid gael llonydd’ Janet Mostert, Cangen Harlech a Llanfair Hoff Eitem Crefft Dyma i chi hoff  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd a Hoff eitem crefft – 21/1

Llun y Dydd Pier Llandudno yw yr hira yng Nghymru, agorwyd yn 1878 ar ol cymryd 2 flynedd iw adeiladu.  Maer golygfeydd yn arbennig, enwedig or “Happy Valley” lle tynnwyd  …Darllen mwy  »

Llun y Dydd a Hoff eitem crefft – 20/1

Llun a dynnais ar y 9fed o Ionawr yn cerdded yng nghaeau fy nghymodog uwchben Carrog, ble dwi’n byw. Ron i’r gyntaf enaid byw o unrhyw rhywogaeth i groesi’r cae  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 50 1