Hoff Leoliad

Rydym yn edrych am luniau o’ch hoff leoliadau neu olygfeydd! Gyrrwch draw at angharad@merchedywawr.cymru

Edrcyh am wirfoddolwyr i ymarfer Cymraeg gyda Dysgwyr

  Sesiwn Sgwrsio Sadwrn Calan Mai Galw ar aelodau Merched y Wawr! Eisiau helpu dysgwyr ymarfer eu Cymraeg? Beth am ymuno â Sadwrn Siarad Mwya’r Byd – gweithdy iaith ar  …Darllen mwy  »

Curo’r Corona’n Camu

Her Merched y Wawr i gamu miliwn o gamau ym mis Ebrill!! Mwy o wybodaeth – yma Taflen Gofnodi – yma  

Cwrs Crefft Eirlys Savage – 20fed o Fawrth

Cwrs Crefft Eirlys Savage – Gweithdy Blodau Tiwlips DYDD SADWRN YMA Os hoffech ymuno, cysylltwch a angharad@merchedywawr.cymru am fanylion a patrwm.

Cwrs Crefft – 13/3

Cwrs Crefft   Dewch i ymuno a ni Ddydd Sadwrn yma (13/3) yng nghwmni Ann Howells i greu Draenog!   I dderbyn manylion Zoom ewch i: Cliciwch yma 

Curo’r Corona’n Camu

Beth am ymuno a ni i gerdded miliwn o gamau drwy fis Ebrill?   Ymunwch a’r grwp Curo’r Corona’n Camu (Facebook)  i gael rhannu eich lluniau, camau a syniadau drwy  …Darllen mwy  »

Digwyddiadau Cenedlaethol Mawrth

Dyma fanylion ar gyfer digwyddiadau mis Mawrth: Dydd Sadwrn 27 o Chwefror am 10 y bore – Cwrs Crefft Glenys Morgan (Cwrs yn creu cardiau gan ddefnyddio deunyddiau sydd yn  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft Glenys Morgan

Cwrs Crefft Glenys Morgan – 27 o Chwefror   Beth am ymuno i wneud cardiau yn defnydio deunyddiau sydd wedi ailgylchu?   Os hoffech fanylion ymuno ar Zoom cysylltwch a  …Darllen mwy  »

Digwyddiadau Cenedlaethol – Chwefror/Mawrth

Dydd Mercher 3ydd Chwefror – 4 y prynhawn; darlith gan Archif Menywod Cymru  Dr Sian Rhiannon Williams – “Arloesi Dros Gymru – Ellen Evans ei bywyd a’i gwaith (1891-1953)” cofrestru;  …Darllen mwy  »

Cystadlaethau Gŵyl Haf 2021

Cystadlaethau – yma Cystadlaethau’r Dysgwyr – yma   Dydiadau cau: Dsygwyr – 1af o Fawrth 2021 Llenyddol – 1af o Fawrth 2021 Crefft/Coginio – 1af o Ebrill 2021  
Tudalen 1 o 51 1