Hanes twf Dathliadau Gwyl Dewi yng Nghymru a byd eang ers 2004

Hanes twf Dathliadau Gwyl Dewi yng Nghymru a byd eang ers 2004 Pwy ohono chi oedd yna yng Ngorymdaith Genedlaethol Dydd Gwyl Dewi yn 2004, pan ddaeth twr o bobl  …Darllen mwy  »

Patrymau Caru Crefftio

Patrymau Caru Crefftio Os hoffech gopiau o’r patrymau isod wedi’w printio a’i postio cysylltwch ar Swyddfa ar 01970 611 661 neu ebostio angharad@merchedywawr.cymru   Menig ffwrn Patrwm – cliciwch yma  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft Iris Williams – 23/10

Beth am ymuno a Iris Williams i greu Blodau ffabrig dros Zoom? Manylion isod: I archebu eich lle cliciwch yma

Gwirfoddolwyr i’r Cyngor Llyfrau

Cyngor Llyfrau Cymru Ydych chi’n angerddol am ddarllen a llyfrau o Gymru? Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i ymuno â’i Is-bwyllgorau Datblygu Cyhoeddi annibynnol (Cymraeg a  …Darllen mwy  »

Cwis Hwyl Cenedlaethol

Dyma gopiau i brintio o’r Cwis Hwyl. Cofiwch brintio yr un sy’n gywir i’ch Rhanbarth chi. Os os unrhyw un yn dymuno cael  copi caled cysylltwch gyda’r swyddfa os gwelwch  …Darllen mwy  »

Cwrs Crefft Rhiannon Parry

Cwrs Crefft Rhiannon Parry   Beth am ymuno a ni dydd Sadwrn nesaf ar gyfer Cwrs Crefft Rhiannon Parry?   I gael manylion ymuno, cofrestrwch yma

Cangen Abertawe yn ail gwrdd

Cangen Abertawe yn mwynhau heulwen braf

SWYDD NEWYDD

Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Merched y Wawr Gogledd Ddwyrain Cymru Oriau hyblyg Cyflogwr: Merched y Wawr Cyflog: Graddfa 15  £23,541 (pro rata) Oriau: 10 awr yr wythnos Dyddiad Cau:  31 Hydref 2021 Cyfweliadau:  Tachwedd  …Darllen mwy  »

Cystadleuaeth Carden Nadolig

Beth am ddangos eich doniau creadigol? 1) Cynlluniwch gerdyn mewn unrhyw gyfrwng ar gyfer Nadolig 2022. Rhaid i’r cynllun fod yn wreiddiol ac yn addas ar gyfer ei atgynhyrchu. Mae’n rhaid  …Darllen mwy  »

Aelod Unigol 2021

Beth am ddod yn aelod unigol o Ferched y Wawr? I lawrlwytho’r ffurflen aelodi cliciwch yma
Tudalen 1 o 53 1