Mam a Merch – Sioe Frenhinol 2021

Margiad a Catrin Davies Cliciwch yma Eirwen a Eiry Williams Cliciwch yma Eurgain a Eiddwen Cliciwch yma https://youtu.be/jnNIP9XXdXs

Sioe Frenhinol Rhithiol 2021

Croeso gan ein Llywydd Cenedlaethol Meirwen Lloyd. Cliciwch yma   Coginio – Te Prynhawn Cliciwch yma   Crefft – Anifail Cliciwch yma   Crefft – Ailgylchu neu Uwchgylchu Cliciwch yma  …Darllen mwy  »

Sioe Frenhinol 2021

Cofiwch gystadlu yn cystadlaethau rhithiol Merched y Wawr ar gyfer y Sioe Frenhinol eleni.   Dyddiad cau – 1af o Fehefin

Gŵyl Haf 2021

Gwobr Patagonia – Yr Erthygl Orau yn Y Wawr Fideo yma 1af – Mair Owen, Cangen Mynytho am yr erthygl ‘Adnabod ardal: Nol papur’ – Y Wawr Gwanwyn 2020 2il  …Darllen mwy  »

Hoff Leoliad

Rydym yn edrych am luniau o’ch hoff leoliadau neu olygfeydd! Gyrrwch draw at angharad@merchedywawr.cymru

Edrcyh am wirfoddolwyr i ymarfer Cymraeg gyda Dysgwyr

  Sesiwn Sgwrsio Sadwrn Calan Mai Galw ar aelodau Merched y Wawr! Eisiau helpu dysgwyr ymarfer eu Cymraeg? Beth am ymuno â Sadwrn Siarad Mwya’r Byd – gweithdy iaith ar  …Darllen mwy  »

Curo’r Corona’n Camu

Her Merched y Wawr i gamu miliwn o gamau ym mis Ebrill!! Mwy o wybodaeth – yma Taflen Gofnodi – yma  

Cwrs Crefft Eirlys Savage – 20fed o Fawrth

Cwrs Crefft Eirlys Savage – Gweithdy Blodau Tiwlips DYDD SADWRN YMA Os hoffech ymuno, cysylltwch a angharad@merchedywawr.cymru am fanylion a patrwm.

Cwrs Crefft – 13/3

Cwrs Crefft   Dewch i ymuno a ni Ddydd Sadwrn yma (13/3) yng nghwmni Ann Howells i greu Draenog!   I dderbyn manylion Zoom ewch i: Cliciwch yma 

Curo’r Corona’n Camu

Beth am ymuno a ni i gerdded miliwn o gamau drwy fis Ebrill?   Ymunwch a’r grwp Curo’r Corona’n Camu (Facebook)  i gael rhannu eich lluniau, camau a syniadau drwy  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 51 1