Rhanbarth Caerfyrddin

Cangen Llanddarog yn dathlu 40

Dyma luniau o Gangen Llanddarog yn Dathlu’r 40fed. Cafodd pawb amser da gyda’i gilydd. Croesawyd pawb gan Gwenda Evans, Llywydd y dydd, ac roedd yn hyfryd gwahodd yn ôl fel  …Darllen mwy  »

Noson Adam yn yr Ardd

Noson yng nghwmni Adam yn yr Ardd. Cwis a chyfle i ennill copi Calendr Garddio 2021 Adam Nos Iau, Mawrth y 4ydd am 7:s0. Rhowch wybod i Hazel – hazel@merchedywawr.cymru  …Darllen mwy  »

Cangen Glannau Pibwr yn cyfarfod i rannu ryseitiau

Dyma rai aelodau o Gangen Glannau Pibwr yn cwrdd yn mis Hydref, pawb wedi dod â’u hoff rysáit i’w rannu. Penderfynwyd gwneud casgliad ohonynt i bob aelod. Bu cyfarfod mis  …Darllen mwy  »

Cyfarfod Rhanbarth Caerfyrddin

Dyma lun o Swyddogion Rhanbarth Caerfyrddin a Pheniel yn cael cyfarfod Rhithiol. Yn gyntaf i drefnu cyfarfod Rhanbarth ar Zoom Nos Lun  30ain o Dachwedd am 7.30 ac yn ail  …Darllen mwy  »

Cangen Abergorlech yn cwrdd am y tro cyntaf ers 6 mis.

Rhai o aelodau Cangen Abergorlech yn cwrdd am y tro cyntaf ers 6 mis gan sicrhau ymbellhau cymdeithasol gan gyfarfod tu allan.

Plygain Caerfyrddin

Gwnaed elw o £700 ym Mhlygain blynyddol Merched y Wawr, Caerfyrddin a phenderfynwyd trosglwyddo’r elw i Hafan Glyd, Canolfan Dimentia, Caerfyrddin. Dyma swyddogion y gangen, Mair Meredith, Rhian Jones, Meinir  …Darllen mwy  »

Cyfeillion Digidol – Cangen Pumsaint

Lluniau o Helen Davies a Jane Morgan Cyfeillion Digidol Rhanbarth Caerfyrddin gyda aelodau MYW Cangen Pumsaint. Pawb wedi cael prynhawn hyfryd ac wedi dysgu llawer. Diolch am y croeso arbennig.  …Darllen mwy  »

Plygain gan gangen Caerfyrddin

Nos Sul, Rhagfyr 15fed cynhaliodd cangen Merched y Wawr, Caerfyrddin ei Phlygain blynyddol yng nghapel Penuel.  Cymerwyd rhan gan aelodau capeli ‘r dref – Priordy, Heol Awst, Elim, Tabernacl, Penuel  …Darllen mwy  »

Rhanbarth Caerfyrddin yn y Ffair Aeaf 2019

Diolch i bawb a gystadlodd yn y Ffair Aeaf. Roedd yr arddangosfa yn wych. Llongyfarchiadau i Margaret Williams Cangen Abernant a Megan Williams Cangen Llanddarog ar eu llwyddiant.      …Darllen mwy  »

Noson ‘Ffroc a Fforc’ Cangen Hendygwyn ar Daf

Buodd noson ‘Ffroc a Fforc’ yn un llwyddiannus iawn yn Neuadd y Dre Hendygwyn ar 1af. o Dachwedd. Pwrpas y noson oedd codi arian i Ymchwil Cancr Cymru i gofio  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 4 1
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Medi

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  7A San-y-Dderwen, Rhydargaeau, Caerfyrddin, SA32 7DQ
  01267 253 188
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737