Rhanbarth Ceredigion

Noson Adam yn yr Ardd

Noson yng nghwmni Adam yn yr Ardd. Cwis a chyfle i ennill copi Calendr Garddio 2021 Adam Nos Iau, Mawrth y 4ydd am 7:s0. Rhowch wybod i Hazel – hazel@merchedywawr.cymru  …Darllen mwy  »

Gŵyl Fai Rhanbarth Ceredigion wedi cael ei chanslo

Annwyl aelodau. Yn dilyn y digwyddiadau diweddar sydd wedi effeithio ar ein byd ni, rydym wedi penderfynu canslo’r Ŵyl Fai yn Felinfach. Cadwch yn saff Ferched a chadwch mewn cysylltiad  …Darllen mwy  »

Gohirio Digwyddiadau

Yn dilyn cyngor rydym yn anffodus wedi dod i’r penderfyniad y byddwn yn gohirio ymarferion Côr Hwyliog Ceredigion ar y 18 o Fawrth yn Neuadd Felinfach a Phenfro ar y  …Darllen mwy  »

Gwen Aaron yn symud nôl i Geredigion

Gwen Aaron, sydd yn symud o Rhiwlas yn ôl i Aberystwyth, ei bro genedigol ar ôl dros 40 mlynedd. Yn y llun mae Gwen a Iona Jones, ysgrifennydd y gangen  …Darllen mwy  »

Cylch y Mwnt yn dathlu 40!

Llongyfarchiadau i Merched y Wawr Cylch y Mwnt ar Ddathlu’r Deugain yng nghwmni hwyliog Bois y Gilfach yng ngwesty’r Cliff Y Gwbert. Diolch am noson hyfryd.          …Darllen mwy  »

Digwyddiadau Cangen y Garreg Wen, Ffostrasol 2019

Dyma rhai lluniau o ddigwyddiadau y Garreg Wen, Ffostrasol ers Medi 2019. 1 – Ymwelias a’r Egin yng Nghaerfyrddin. 2 – Caglu sbwriel yn FFostrasol 3 – Cyflwyno’r CD Can  …Darllen mwy  »

Cyngerdd Dathlu Papur Bro Y Cardi Bach

Cangen Beulah – Cyfarfod mis Medi

LLuniau aelodau cangen Beulah yn mwynhau noson yng nghwmni Pot Sian, Derw Stores yng nghyfarfod mis Medi.           

Digwyddiad Archif Menywod Cymru

Bag Merched y Wawr ar daith!!

Dyma lun a dynnwyd yn Japan, yn dyst fod bag Merched y Wawr yn gallu teithio ar draws y byd. Yr aelodau hyn ar eu ffordd i wylio tîm rygbi  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 4 1
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285