Rhanbarth Ceredigion

Noson Adam yn yr Ardd

Noson yng nghwmni Adam yn yr Ardd. Cwis a chyfle i ennill copi Calendr Garddio 2021 Adam Nos Iau, Mawrth y 4ydd am 7:s0. Rhowch wybod i Hazel – hazel@merchedywawr.cymru  …Darllen mwy  »

Gŵyl Fai Rhanbarth Ceredigion wedi cael ei chanslo

Annwyl aelodau. Yn dilyn y digwyddiadau diweddar sydd wedi effeithio ar ein byd ni, rydym wedi penderfynu canslo’r Ŵyl Fai yn Felinfach. Cadwch yn saff Ferched a chadwch mewn cysylltiad  …Darllen mwy  »

Gohirio Digwyddiadau

Yn dilyn cyngor rydym yn anffodus wedi dod i’r penderfyniad y byddwn yn gohirio ymarferion Côr Hwyliog Ceredigion ar y 18 o Fawrth yn Neuadd Felinfach a Phenfro ar y  …Darllen mwy  »

Gwen Aaron yn symud nôl i Geredigion

Gwen Aaron, sydd yn symud o Rhiwlas yn ôl i Aberystwyth, ei bro genedigol ar ôl dros 40 mlynedd. Yn y llun mae Gwen a Iona Jones, ysgrifennydd y gangen  …Darllen mwy  »

Cylch y Mwnt yn dathlu 40!

Llongyfarchiadau i Merched y Wawr Cylch y Mwnt ar Ddathlu’r Deugain yng nghwmni hwyliog Bois y Gilfach yng ngwesty’r Cliff Y Gwbert. Diolch am noson hyfryd.          …Darllen mwy  »

Digwyddiadau Cangen y Garreg Wen, Ffostrasol 2019

Dyma rhai lluniau o ddigwyddiadau y Garreg Wen, Ffostrasol ers Medi 2019. 1 – Ymwelias a’r Egin yng Nghaerfyrddin. 2 – Caglu sbwriel yn FFostrasol 3 – Cyflwyno’r CD Can  …Darllen mwy  »

Cyngerdd Dathlu Papur Bro Y Cardi Bach

Cangen Beulah – Cyfarfod mis Medi

LLuniau aelodau cangen Beulah yn mwynhau noson yng nghwmni Pot Sian, Derw Stores yng nghyfarfod mis Medi.           

Digwyddiad Archif Menywod Cymru

Bag Merched y Wawr ar daith!!

Dyma lun a dynnwyd yn Japan, yn dyst fod bag Merched y Wawr yn gallu teithio ar draws y byd. Yr aelodau hyn ar eu ffordd i wylio tîm rygbi  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 4 1
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Mai

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Gorffennaf

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

   • Gorffennaf

 • Dyddiad: 08/05/2021 - 08/05/2021
  Amser: 14:00 - 16:00

  GŴYL FAI RHITHIOL RHANBARTH CEREDIGION

  Rhithiol - Manylion Zoom i ddilyn

  Os bod angen cymorth i ddanfon ceisiadau neu argraffu lluniau cysylltwch gyda'r is Swyddogion Celf a Chrefft
  Glenys Morgan glenysmorgan10@gmail.com
  Wendy Reynolds wendyreynolds60@yahoo.co.uk
  Delyth Jones delythjones1@gmail.com
  Mwy o wybodaeth

  CYSTADLAETHAU

  CREFFT, COGINIO,

  GOSOD BLODAU A

  FFOTOGRAFFIAETH

  8 Mai 2021 am 2.00 o’r gloch

  Dyddiad cau: 12 Ebrill 2021

  Danfonwch y lluniau i mi erbyn 12 Ebrill 2021 ynghyd â’ch Enw a’ch Cangen:

  Cyfeiriad e-bost: wendyreynolds60@yahoo.co.uk

  Rhif ffôn: 01970 820124 / 07708 063 424

  Coginio: 
  1)     4 cacen fach – pob un wedi ei addurno yn wahanol
  2)     3 neu 5 pwdin bach
  3)     Roulade – unrhyw fath (llun heb ei thorri ac hefyd wedi ei thorri)
  4)     Picnic sawrus – hyd at 5 eitem

        
  Crefftau:

  1)     Clustog o wlân dim mwy na 18”

  2)     Uwch-gylchu – eitem wedi ei uwch-gylchu yn cynnwys llun o’r eitem
          gwreiddiol

  3)     Eitem yn defnyddio broc môr

  4)     Byntin

  5)     Unrhyw grefft yn cynnwys Cennin Pedr

  Ffotograffiaeth:

  1)       Gwlân: maint 8×6”

  2)        Ceredigion: maint 8×6”

  Blodau:

  1)       Trefniant dail yn unig (dim mwy na 12×12” ond dim cyfyngiad i’r uchder)

  2)    Blodyn priodas i fenyw (corsage

   

  •    Disgwylir lluniau o’r holl gynnyrch gyrraedd yr Ysgrifennydd ar e-bost erbyn 12.4.21.
  •   Rhaid i’r lluniau fod ar ffurf JPEG ac ni chaniateir newid y llun mewn unrhyw ffordd.
  • Gall pob aelod gystadlu ymhob cystadleuaeth gydag    UN cynnig yn unig.
  • Cyflwynir Tarian y Rhanbarth i’r Gangen / Clwb fydd â’r nifer fwyaf o bwyntiau.
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285