Rhanbarth Dwyfor

Noson ynghwmni ‘Adra’ i Ganghennau/Clybiau’r Gogledd

Diolch i’r holl Glybiau sydd wedi mynd ati i lunio rhaglen neu ddigwyddiadau rhithiol yn ddiweddar, mae wedi bod yn wych eich gweld eto ar ‘zoom’. Mae’n amlwg fod yr  …Darllen mwy  »

Geiriau Karen Owen i ranbarth Dwyfor ar ddiwrnod Owain Glyndŵr

Rhanbarth Merched y Wawr Dwyfor yn dathlu dydd Owain Glyndŵr yn rhithiol yng nghwmni Karen Owen.  

Cangen Golan yn cwrdd am y tro cyntaf!

Dyma rai o aelodau Merched y Wawr Golan wnaeth gyfarfod mewn safle gwahanol iawn heno yn Mart Bryncir oherwydd sefyllfa y Covid 19 gan gadw at y rheolau pellter cymdeithasol.  …Darllen mwy  »

Gŵyl Wanwyn Rhanbarth Dwyfor 2019

Diwrnod prysur iawn heddiw yn Neuadd Abersoch gyda Gŵyl Wanwyn Merched y Wawr Rhanbarth Dwyfor! Bu nifer o gystadlu crefftus gan bawb a fu’n cystadlu. Llongyfarchiadau mawr i gangen Merched  …Darllen mwy  »

Rhanbarth Dwyfor ar daith gerdded ar ochr Rhiw

     

Taith Gerdded Rhanbarth Dwyfor ochrau Waunfawr

Taith gerdded diddorol ochrau Waunfawr lle mwynhaodd nifer o gerddwyr o’n canghennau yr olygfa werthfawr a chael cyfle i fwynhau gwybodaeth am ardal o’r newydd.

Chwaraeon Rhanbarth Dwyfor 2019

Diwrnod chwaraeon Merched y Wawr Dwyfor heddiw yn Neuadd Chwilog. Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu ac i’r enillwyr fydd yn mynd i’r Ŵyl Haf yn Machynlleth 15fed o Fai  …Darllen mwy  »

Cangen Mynytho yn gwneud paned i’r dysgwyr

Cangen Mynytho fu’n gwneud paned i’r dysgwyr ddoe yng Ngholeg Meirion Dwyfor.

Rhanbarth Dwyfor ar hyd llwybr arfordir Borth Ceiriad

Criw da ar daith gerdded Merched y Wawr, Dwyfor heddiw dan arweiniad Anet Thomas yn ymweld ag olion gweithfeydd mwyn ardal Bwlchtocyn ar hyd llwybr yr arfordir i Borth Ceiriad  …Darllen mwy  »

Cangen Chwilog yn dathlu 50!

         
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

   • Hydref

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mehefin

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwladys Thomas
  Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
  01758 730 670
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meryl Davies
  Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
  01758 770 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth Griffiths
  Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
  01766 810 610
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883