Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Swydd – Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg

Swydd Ddisgrifiad

Clwb Camu Mlan

Dechreuodd ein tymor o deithiau cerdded ar fore Mawrth braf ym Mharc/ Coedwig Penllergaer. Dyma daith sy’n dipyn o ffefryn gan y grŵp erbyn hyn gan fod digon o amrywiaeth  …Darllen mwy  »

Cangen Treboeth

Daeth deg o aelodau Merched y Wawr Treboeth at ei gilydd prynhawn Gwener diwethaf yng ngardd hyfryd un o’r aelodau, Denise. Roedd y tywydd yn braf ac yn heulog ac  …Darllen mwy  »

Cangen Abertawe yn mwynhau cerdded yn y glaw!

Cangen Abertawe yn mwynhau cerdded yn y glaw!

Grwp Camu Mlan Gorllewin Morgannwg

Dyma’r grwp Camu Mlan yn cymdeithasu yn yr awyr agored ar ol cerdded o’r Bynie i Benclacwydd ac yn ol -rhyw 5milltir i gyd- fore Mawrth diwethaf, 11 Mai.  Rydym  …Darllen mwy  »

Clwb Llyfrau Gorseinion a Pontarddulais

Clwb Llyfrau Cangen Gorseinon a Phont- ar -ddulais Diolch i Andrew Green am ymuno gyda ni i drafod ei nofel Rhwng y silffoedd. Mae’n syniad gwych clywed barn a sylwadau  …Darllen mwy  »

Aelodau Gorllewin Morgannwg

Camu Mlan

Bore braf ond oer i gerdded i lawr yn y Mwmbwls heddiw er fod sawl un wedi methu dod am amryw resymau.  Rydym yn 15-18 fel arfer.  Cawsom daith hamddenol  …Darllen mwy  »

Grwp Trafod Llyfrau Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Grwp Trafod Llyfrau   Rhanbarth Gorllewin Morgannwg Perl gan Bet Jones oedd y nofel dan sylw y mis hwn. Y farn gyffredinol oedd ein bod wedi mwynhau. Byddwn yn cwrdd nesa  …Darllen mwy  »

Camu Mla’n – Gorllewin Morgannwg

Tudalen 1 o 9 1
 • Archif:

  • 2022

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Mehefin

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Awst

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Awst

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

   • Blwyddyn Cyfan

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Aldyth Williams
  55 Glanbran Road, Gellifedw, Abertawe, SA7 9PD
  01792 818 114
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249